Ώρες κοινού: Δευ - Παρ 8:00 - 14:00

Παροχή υπηρεσιών «Υπαλλήλων διαφόρων ειδικοτήτων για τις ανάγκες της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ Α.Ε. ΟΤΑ

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ  Α.Ε. ΟΤΑ προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό (κάτω των ορίων) με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάθεση της  υπηρεσίας  με τίτλο  Παροχή υπηρεσιών «Υπαλλήλων διαφόρων ειδικοτήτων για τις ανάγκες της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ  Α.Ε. ΟΤΑ», συνολικού προϋπολογισμού 239.690,02  ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (Εκτιμώμενης Αξίας: 193.298,40  € και Φ.Π.Α. 24% 46.391,62   €).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Previous Προμήθεια γάλακτος για τους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Φαιστού

Μέσω της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Δήμου Φαιστού μπορείτε να είστε ενημερωμένοι για όλα όσα συμβαίνουν.

Χρήσιμα Links

Επικοινωνία

Πάροδος 25ης Μαρτίου 1, Μοίρες, 70400, Ηράκλειο

Ώρες Κοινού:

Δευ – Παρ: 8:00 – 14:00

Δήμος Φαιστού © 2023. All Rights Reserved

Μετάβαση στο περιεχόμενο