Ώρες κοινού: Δευ - Παρ 8:00 - 14:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Συμμέτοχης στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγουμένη δημοσίευση, για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια γάλακτος για τους δικαιούχους εργαζομένους του Δήμου Φαιστού»

Ο Δήμος Φαιστού, Προσκαλεί σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγουμένη δημοσίευση μετά τον άγονο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων, εκτιμωμένης αξίας 58.080,00 ευρώ και συνολικού ποσού 65.630,40 ευρώ (με Φ.Π.Α. 13%) όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν την προσφορά τους για την ανάδειξη αναδόχου στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με τίτλο: «Προμήθεια γάλακτος για τους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Φαιστού», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής και χωρίς ουσιώδη τροποποίηση των όρων της υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 15664/30.11.2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC013865064) αρχικής Διακήρυξης.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ (pdf)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΜΕ ΑΔΑΜ (pdf)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (word)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΘΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Previous ΑΡ.ΑΠΟΦ. 64/2024 Δ.Σ. Δωρεάν παραχώρηση κολυμβητηρίου στην Μάταλα – Μονομετοχική Α.Ε

Μέσω της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Δήμου Φαιστού μπορείτε να είστε ενημερωμένοι για όλα όσα συμβαίνουν.

Χρήσιμα Links

Επικοινωνία

Πάροδος 25ης Μαρτίου 1, Μοίρες, 70400, Ηράκλειο

Ώρες Κοινού:

Δευ – Παρ: 8:00 – 14:00

Δήμος Φαιστού © 2023. All Rights Reserved

Μετάβαση στο περιεχόμενο