Ώρες κοινού: Δευ - Παρ 8:00 - 14:00

21η Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

 

Π.Ε.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

 

ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

                                                                                             Μοίρες

19-7-2023

Τηλ.: 2892340202

                                                                                  Αριθμ.  Πρωτ.:

9612

Email:info@moires.gov.gr

 

 

 

ΠΡΟΣ:

  

Τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 

                        1.

Νικολιδάκης Γρηγόριος.

 

                        2.

Φασομυτάκης Ιωάννης.

                   

                        3.

Καργάκης Νικόλαος.

 

                       4.

Σκαντζάκης Ιπποκράτης.

 

                       5.

Νικολακάκης Ιωάννης.

 

                       6.

Μαθιουδάκης Ιωάννης.

 

                        7.

Πετρακογιώργη –Ανυφαντάκη  Μαρία.

    

ΘΕΜΑ: «21η Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής».

Καλείστε να προσέλθετε σε ΈΚΤΑΚΤΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την ΤΕΤΑΡΤΗ   19-07-2023 και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστήθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

Ο λόγος της έκτακτης κατεπείγουσας συνεδρίασης είναι για την ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ της εταιρείας με την επωνυμία «ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» – δ.τ. «THALIS ES SA» για τον διαγωνισμό «ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΕΕΛ) ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΕΛ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ», και καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών την 19.07.2023  και ώρα 10:00.

ΘΕΜΑ

Παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΕΕΛ) ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΕΛ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ».

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

  
 

Νικολιδάκης Γρηγόριος

Previous ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «ΑΝΤΡΕΣ ΜΕ ΤΑ ΟΛΑ ΤΟΥΣ»

Μέσω της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Δήμου Φαιστού μπορείτε να είστε ενημερωμένοι για όλα όσα συμβαίνουν.

Χρήσιμα Links

Επικοινωνία

Πάροδος 25ης Μαρτίου 1, Μοίρες, 70400, Ηράκλειο

Ώρες Κοινού:

Δευ – Παρ: 8:00 – 14:00

Δήμος Φαιστού © 2023. All Rights Reserved

Μετάβαση στο περιεχόμενο