Ώρες κοινού: Δευ - Παρ 8:00 - 14:00

19ή Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (2024-06-10)

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη  10-06-2024 και ώρα 20:00 που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Εισηγητής: Δήμαρχος κος Νικολιδάκης Γρηγόριος.

 

 1. Ορισμός εκπροσώπου του, Δήμου Φαιστού στην Τακτική Γενική συνέλευση της εταιρείας ΞΕΝΙΑ ΦΑΙΣΤΟΣ Α.Ε.ΟΤΑ
 2. Έγκριση για τη συμμετοχή στην υπό σύσταση Κοινότητα Ανανεώσιμης Ενέργειας με την επωνυμία «ΑΡΧΑΙΑ ΓΟΡΤΥΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και έγκριση του Σχεδίου Καταστατικού αυτής
 3. Συμπλήρωση της υπ’αριθμ 289/2023 απόφασης του Δ.Σ «Σήμανση και Εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (μόνιμα μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας) εντός σχεδίου Πόλεως Μοιρών.»
  Σχετ: Το υπ’αριθμ 326/31-01-2024 έγγραφο της ΠΕ.ΧΩ.Σ

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος  Φασομυτάκης Ιωάννης

 1. Αίτηση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ».
 2. Σύνδεση εργοταξιακής παροχής στο Στρατόπεδο Νικολούδη του Δήμου Φαιστού.
 3. Αίτηση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΤΙΤΟΥ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ»

 

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος  Ντισπυράκης Γεώργιος

 

 1. Ορισμός Πιστοποιημένου Εκτιμητή για εκτίμηση Αγοραίας αξίας ακινήτου για πράξη αγοραπωλησίας
 2. Αποδοχή επιχορήγησης του δήμου Φαιστού για την κάλυψη δαπανών παροχής υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης σε οργανωμένες ή μη παραλίες σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του Π.Δ. 71/2020 – 4η τροποποίηση προϋπολογισμού 2024 ,
 3. Αποδοχή χρηματοδότησης για καθαρισμό αγροτικού δρόμου Μ. Οδηγήτριας – Πηγαϊδάκια – 5η τροποποίηση προϋπολογισμού 2024,
 4. Αποδοχή χρηματοδότησης για κατασκευή κτιρίου ΚΔΑΠΜΕΑ στο Κλήμα – 6η τροποποίηση προϋπολογισμού 2024
 5. Αποδοχή χρηματοδότησης για επέκταση δικτύου ΦΟΠ στο Δήμου Φαιστού – 7η τροποποίηση προϋπολογισμού 2024
 6. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΚΑΕ ΕΞΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΙΔΟΧ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ – 8η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2024
 7. ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΕ ΕΞΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΜΟΙΡΩΝ – 9η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2024
 8. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΕ 30.6662.0001 ΜΕ ΤΠΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ» – 10η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2024
 9. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΕ 30.7135.0001 ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ» – 11η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2024
 10. ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΤΥΜΠΑΚΙ – 12η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2024
 11. Ορισμός επιτροπών διενέργειας δημοπρασιών – καθορισμού τιμήματος και εκτίμησης καταλληλόλητας ακινήτων – για το έτος 2024

 

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος  Κωνσταντουλάκης Αντώνιος

 1. Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας του του Κ.Δ.Α.Π Τυμπακίου
Previous 18ή Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (2024-06-10)

Μέσω της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Δήμου Φαιστού μπορείτε να είστε ενημερωμένοι για όλα όσα συμβαίνουν.

Χρήσιμα Links

Επικοινωνία

Πάροδος 25ης Μαρτίου 1, Μοίρες, 70400, Ηράκλειο

Ώρες Κοινού:

Δευ – Παρ: 8:00 – 14:00

Δήμος Φαιστού © 2023. All Rights Reserved

Μετάβαση στο περιεχόμενο