Ώρες κοινού: Δευ - Παρ 8:00 - 14:00

17η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Καλείστε να προσέλθετε σε έκτακτη κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 28-6-2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστήθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

ΘΕΜΑ: Άνοιγμα του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 193591 με τίτλο: «Επισκευή και συντήρηση μεταφορικών μέσων του Δήμου Φαιστού»

.

Previous Πρακτικό 5-2023 (Αρ. Απόφ. 7) Κοινότητας Κουσέ: Οριοθέτηση οικοπέδου

Μέσω της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Δήμου Φαιστού μπορείτε να είστε ενημερωμένοι για όλα όσα συμβαίνουν.

Χρήσιμα Links

Επικοινωνία

Πάροδος 25ης Μαρτίου 1, Μοίρες, 70400, Ηράκλειο

Ώρες Κοινού:

Δευ – Παρ: 8:00 – 14:00

Δήμος Φαιστού © 2023. All Rights Reserved

Μετάβαση στο περιεχόμενο