Ώρες κοινού: Δευ - Παρ 8:00 - 14:00

13η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  

ΔΙΕΥΘ.: 25ης  ΜΑΡΤΙΟΥ 1 – ΤΗΛ.: 2892340202 – EMAIL.: dfaistou @ gmail . com

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Π.Ε.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ 

Τηλ.: 2892340202

Email:info@moires.gov.gr

 

                                               Μοίρες 26-05-2023

                                                Αριθμ.  Πρωτ.: 6630

ΠΡΟΣ:

                                              Τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής                 

                                                                 1. Νικολιδάκης Γρηγόριος

                                                                   2.Φασομυτάκης Ιωάννης

                                                            3.Καργάκης Νικόλαος

                                                                  4.Σκαντζάκης Ιπποκράτης

                                                            5.Νικολακάκης Ιωάννης

                                                                6.Μαθιουδάκης Ιωάννης

                                                                                                                                        7.Πετρακογιώργη –Ανυφαντάκη  Μαρία                                              

 

ΘΕΜΑ: «13η Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»

     Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 30-5-2023 , ημέρα Τρίτη  και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστήθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

ΘΕΜΑΤΑ                                                                                     

1.Επανάληψη της διαδικασίας ανάθεσης της «Υπηρεσία μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών και σύμμεικτων απορριμμάτων Δήμου Φαιστού » –  καθορισμός όρων  διακήρυξης και  ορισμός επιτροπής διαγωνισμού.

  1. Έγκριση πρακτικού 2ο αξιολόγησης προσφορών για το έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΤΙΤΟΥ»

             3.Την συμπλήρωση της 107/2023 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής αναφορικά για το έργο «ανάπλαση οικισμού Ματάλων».

  1. 4. Μεταφορά πιστώσεων από τους ΚΑΕ 15.6041.0001 & 15.6054.0001 στους ΚΑΕ 15.6011 & 15.6051 λόγω μονιμοποίησης των εργαζομένων στο πρόγραμμα «βοήθεια στο σπίτι» – 10η τροποποίηση προϋπολογισμού 2023 ,εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο. 
  2. Αποδοχή επιχορήγησης του Δήμου Φαιστού για την κάλυψη δαπανών παροχής υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης σε οργανωμένες ή μη παραλίες σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του Π.Δ. 71/2020 – 11η τροποποίηση προϋπολογισμού 2023 ,εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο.
  3. Αποδοχή χρηματοδότησης για τον «καθαρισμό δρόμων στην Τ.Κ. Βοριζίων Δήμου Φαιστού» – 12η τροποποίηση προϋπολογισμού 2023 , εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο
  1. 7. ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΜΠΙΑΣ» – 13η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2023 , εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο    
  2. ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚαλαμακιΟΥ – 14η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2023 , εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο    
  3. ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΠΥΡΓΟΥ – 15η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2023   εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο       

10.ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΠΥΡΓΟΥ – 16η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2023  εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο.     

11.Ορισμός υπόλογου για το έργο « μετατόπιση δικτύου φωτισμού στην Τ.Κ. Μαγαρικαρίου».

12.Ορισμός υπόλογου για το έργο «Επέκταση δημοτικού φωτισμού στην Τ.Κ. Τυμπακίου».

13.Κατάρτιση «Μητρώου Εργοληπτών του Δήμου Φαιστού για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών που προκύπτουν από φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές».

14.Την έγκριση για την μετάβαση Δημάρχου κ. Νικολιδάκη Γρηγορίου,  Αντιδημάρχου κ. Φασομυτάκη Ιωάννη στην Αθήνα.

                                                Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                                                       Νικολιδάκης Γρηγόριος

Previous ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ “ΈΛΕΓΧΟΣ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ & ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ”

Μέσω της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Δήμου Φαιστού μπορείτε να είστε ενημερωμένοι για όλα όσα συμβαίνουν.

Χρήσιμα Links

Επικοινωνία

Πάροδος 25ης Μαρτίου 1, Μοίρες, 70400, Ηράκλειο

Ώρες Κοινού:

Δευ – Παρ: 8:00 – 14:00

Δήμος Φαιστού © 2023. All Rights Reserved

Μετάβαση στο περιεχόμενο