Ώρες κοινού: Δευ - Παρ 8:00 - 14:00

Πρόσκληση 11ης Σύγκλησης 2023 Ειδικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

  

ΔΙΕΥΘ.: 25ης  ΜΑΡΤΙΟΥ 1 – ΤΗΛ.: 2892340202 – EMAIL.: dfaistou @ gmail . com

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Μοίρες: 26-05-2023

Αριθ. Πρωτ : 6 588

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πληροφορίες:   Στυλ. Τζωρτζακάκης Τηλ : 2892340233

ΠΡΟΣ

  1. κ. Δήμαρχο, Αντιδημάρχους -Δημοτικούς Συμβούλους.
  2. Προέδρους Κοινοτήτων.
  3. Νομικό Σύμβουλο του Δήμου.

Πρόσκληση Σύγκλησης 11ης 2023 Ειδικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Σας ττροσκαλούμε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη  31-05-2023 και ώρα 20:00 που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Εισηγητής: Δήμαρχος κος Νικολιδάκης Γρηγόριος.

ΘΕΜΑ Σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεων έτους 2019 του Δήμου Φαιστού, για υποβολή προς έγκριση στο δημοτικό Συμβούλιο.

 

Previous 13η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Μέσω της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Δήμου Φαιστού μπορείτε να είστε ενημερωμένοι για όλα όσα συμβαίνουν.

Χρήσιμα Links

Επικοινωνία

Πάροδος 25ης Μαρτίου 1, Μοίρες, 70400, Ηράκλειο

Ώρες Κοινού:

Δευ – Παρ: 8:00 – 14:00

Δήμος Φαιστού © 2023. All Rights Reserved

Μετάβαση στο περιεχόμενο