Ώρες κοινού: Δευ - Παρ 8:00 - 14:00

Πρόσκληση Σύγκλησης 13ης 2023 Ειδικής επαναληπτικής (λόγω μη απαρτίας της 11ης) Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

  

ΔΙΕΥΘ.: 25ης  ΜΑΡΤΙΟΥ 1 – ΤΗΛ.: 2892340202 – EMAIL.: dfaistou @ gmail . com

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Π.Ε.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ 

Τηλ.: 2892340202

Email:info@moires.gov.gr

Μοίρες: 02-06-2023

      Αριθ. Πρωτ : 7246

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πληροφορίες: Στυλ. Τζωρτζακάκης

 Τηλ : 2892340233

ΠΡΟΣ

  1. κ. Δήμαρχο, Αντιδημάρχους -Δημοτικούς Συμβούλους.
  2. Προέδρους Κοινοτήτων.
  3. Νομικό Σύμβουλο του Δήμου.

Πρόσκληση Σύγκλησης 13ης 2023 Ειδικής επαναληπτικής (λόγω μη απαρτίας της 11ης) Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Σας προσκαλούμε σε ειδική επαναληπτική (λόγω μη απαρτίας της 11ης) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη  06-06-2023 και ώρα 19:00 που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Εισηγητής: Δήμαρχος κος Νικολιδάκης Γρηγόριος.

ΘΕΜΑ Σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεων έτους 2019 του Δήμου Φαιστού, για υποβολή προς έγκριση στο δημοτικό Συμβούλιο.

 

Previous ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ POS ΜΟΙΡΩΝ & POS ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΑΠΟ 4.5.2023 ΕΩΣ 1.6.2023

Μέσω της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Δήμου Φαιστού μπορείτε να είστε ενημερωμένοι για όλα όσα συμβαίνουν.

Χρήσιμα Links

Επικοινωνία

Πάροδος 25ης Μαρτίου 1, Μοίρες, 70400, Ηράκλειο

Ώρες Κοινού:

Δευ – Παρ: 8:00 – 14:00

Δήμος Φαιστού © 2023. All Rights Reserved

Μετάβαση στο περιεχόμενο