Ώρες κοινού: Δευ - Παρ 8:00 - 14:00

Απολογιστικό δελτίο τύπου – Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)

Με την απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου με αρ. 240.3.1/2022 (ΑΔΑ: 9ΨΘΤ46Ψ844-97Δ), το Πράσινο Ταμείο ενέκρινε την ένταξη του Δήμου Φαιστού στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου», του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2022», της πρόσκλησης της δράσης «Σχέδια αστικής προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)», με ποσό χρηματοδότησης 37.200,00 Ευρώ.

Previous ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΕΑΠ ΠΟΣΟΥ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 26/6/23

Μέσω της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Δήμου Φαιστού μπορείτε να είστε ενημερωμένοι για όλα όσα συμβαίνουν.

Χρήσιμα Links

Επικοινωνία

Πάροδος 25ης Μαρτίου 1, Μοίρες, 70400, Ηράκλειο

Ώρες Κοινού:

Δευ – Παρ: 8:00 – 14:00

Δήμος Φαιστού © 2023. All Rights Reserved

Μετάβαση στο περιεχόμενο