Ώρες κοινού: Δευ - Παρ 8:00 - 14:00

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: “Καθαρισμός οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων εν όψει της αντιπυρικής περιόδου 2024”

Στα πλαίσια της προετοιμασίας για μια πολύ δύσκολη αντιπυρική περίοδο ενημερώνονται οι ιδιοκτήτες , νομείς , επικαρπωτές , μισθωτές και υπομισθωτές :

(α) οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων, καθώς και σε ακτίνα 100 μέτρων από τα όρια των περιοχών αυτών

)οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, καθώς και σε ακτίνα 100 μέτρων από τα όρια των περιοχών αυτών

(γ) εκτός σχεδίου γηπέδων με κτίσμα,

να προβαίνουν σε καθαρισμό των ανωτέρω χώρων το αργότερο έως την 30η Απριλίου 2024 , καθώς και να τους           συντηρούν  καθαρούς και απαλλαγμένους από  εύφλεκτα υλικά  καθόλη την αντιπυρική περίοδο 1

Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου .

Ο απαιτούμενος καθαρισμός περιλαμβάνει:

α. Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε άμεση επαφή με κτίσμα.

β. Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.

γ. Αποκλάδωση της βάσης της κόμης των δέντρων και αύξηση του ύψους έναρξής της από την επιφάνεια του εδάφους, ανάλογα με την ηλικία και το είδος του δέντρου.

δ. Αραίωση της θαμνώδους βλάστησης ως προς την κάλυψη του εδάφους.

ε. Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών, αναφλέξιμων, εκρήξιμων ή εύφλεκτων υλικών, αντικειμένων και απορριμμάτων.

Οι υπόχρεοι οφείλουν να μεριμνούν για την ασφαλή συλλογή και μεταφορά όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού . Απαγορεύεται η εγκατάλειψη , η απόρριψη ή η ανεξέλεγκτη διαχείρισή τους.

Σε   περίπτωση μη συμμόρφωσης    των  υπόχρεων  στην  εκπλήρωση  της  υποχρέωσης  καθαρισμού  και

συντήρησης καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, επιβάλλεται ή καταλογίζεται αντίστοιχα εξ ολοκλήρου στους υπόχρεους :

α. πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών του ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό τα διακόσια (200) ευρώ,

β. δαπάνη του αυτεπάγγελτου καθαρισμού του χώρου και απομάκρυνσης των υλικών.

Previous ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: “Συμμετοχή αθλητικών σωματείων στη λειτουργία του Κολυμβητηρίου Μοιρών”

Μέσω της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Δήμου Φαιστού μπορείτε να είστε ενημερωμένοι για όλα όσα συμβαίνουν.

Χρήσιμα Links

Επικοινωνία

Πάροδος 25ης Μαρτίου 1, Μοίρες, 70400, Ηράκλειο

Ώρες Κοινού:

Δευ – Παρ: 8:00 – 14:00

Δήμος Φαιστού © 2023. All Rights Reserved

Μετάβαση στο περιεχόμενο