Ώρες κοινού: Δευ - Παρ 8:00 - 14:00

Το Τμήμα Τεχνικών και Πολεοδομικών Εφαρμογών έχει την ευθύνη της μελέτης και εκτέλεσης έργων με αυτεπιστασία ή της επίβλεψης μελέτης / εκτέλεσης έργων που ανατίθενται σε τρίτους και που περιλαμβάνουν:

  • Την κατασκευή, επισκευή, συντήρηση, διακόσμηση και εξοπλισμό των δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων του Δήμου καθώς και γενικά των κτιρίων και εγκαταστάσεων που αναλαμβάνει να κατασκευάσει, επισκευάσει ή συντηρήσει ο Δήμος. Τα εκτελούμενα έργα καλύπτουν εργασίες οικοδομικές (φέρουσες κατασκευές, τοιχοποιία, επιχρίσματα, χρωματισμοί, επιστρώσεις κ.λπ.), ξυλουργικές και μεταλλικές κατασκευές, υδραυλικές εγκαταστάσεις κλπ.
  • Έργα οδοποιίας και λοιπά έργα υποδομής (κατασκευές κόμβων και διαβάσεων, γεφυρών, αντιπλημμυρικών έργων, διευθετήσεις και καλύψεις ρεμάτων κ.λπ.).
  • Έργα διαμόρφωσης υπαίθριων χώρων (π.χ. πεζόδρομοι, πλατείες, παιδικές χαρές, αθλητικοί χώροι κ.λπ.).
  • Εκτέλεση εργασιών σήμανσης και διαγράμμισης οδών (Εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδους πληροφοριακών πινακίδων στην περιοχή του Δήμου, π.χ. πινακίδες ονομασίας οδών και πλατειών, αρίθμησης κτιρίων, παροχής πληροφοριών σε οδηγούς και διερχόμενους, παροχής πληροφοριών σε θέματα του Δήμου, στάσεων συγκοινωνιακών μέσων).
  • Ηλεκτρομηχανολογικά έργα και συντήρηση Η/Μ εξοπλισμού.

Το Τμήμα έχει επίσης την ευθύνη σε ζητήματα πολεοδομικού σχεδιασμού και πολεοδομικών εφαρμογών.

Europeon Style Cultural Statue:

One of the most common additions people make to their cars in order to keep the heat out is a windshield visor. Cars become warm in the summer because direct sunlight enters in through the windows. This is why we park in the shade whenever we can. Since the largest windshield.

Your Goverment

City employment issue opportunities are position descriptions are listed.

Read More

Jobs and Unemployment

City employment issue opportunities are position descriptions are listed.

Read More

Business and industry

City employment issue opportunities are position descriptions are listed.

Read More

Roads & Transportation

City employment issue opportunities are position descriptions are listed.

Read More

Electrical Services With Safety In Mind

To help customers block out even more of the sun, consider offering window-tinting services. Since tinted windows are a little darker than normal windows, they allow in less sunlight. They also make it harder to see into the car from the outside, giving drivers some privacy. Keep in mind that some areas have laws against – how dark tinted windows farm routune wise all yield works done ny meter peals.

  • Use a past defeat as a motivator. Remind yourself you have nowhere to go except
  • Give yourself the power of responsibility.
  • Remind yourself the only thing stopping you is yourself.
  • goal and remind yourself that intentions don’t count, only actions.

Download Resources

image_single_dep_1

Art Gallary

To help customers block out even more of the sun, consider offering window-tinting services. Since tinted windows are a little darker than normal.

image_single_dep_2

French Museum

This is perhaps the single biggest obstacle that all of us must overcome in order to be successful. Next time you really want to achieve something.

One of the most common additions people make to their cars in order to keep the heat out is a windshield visor. Cars become warm in the summer because direct sunlight enters in through the windows. This is why we park in the shade whenever we can. Since the largest windshield.In fact, wind is becoming cheap enough in many places in the U.S. and around the world to compete effectively with fossil fuels.

One of the most common additions people make to their cars in order to keep the heat out is a windshield visor. Cars become warm in the summer because direct sunlight enters in through the windows. This is why we park in the shade whenever we can. Since the largest windshield.In fact, wind is becoming cheap enough in many places in the U.S. and around the world to compete effectively with fossil fuels.

One of the most common additions people make to their cars in order to keep the heat out is a windshield visor. Cars become warm in the summer because direct sunlight enters in through the windows. This is why we park in the shade whenever we can. Since the largest windshield.In fact, wind is becoming cheap enough in many places in the U.S. and around the world to compete effectively with fossil fuels.

Μέσω της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Δήμου Φαιστού μπορείτε να είστε ενημερωμένοι για όλα όσα συμβαίνουν.

Χρήσιμα Links

Επικοινωνία

Πάροδος 25ης Μαρτίου 1, Μοίρες, 70400, Ηράκλειο

Ώρες Κοινού:

Δευ – Παρ: 8:00 – 14:00

Δήμος Φαιστού © 2023. All Rights Reserved

Μετάβαση στο περιεχόμενο