Ώρες κοινού: Δευ - Παρ 8:00 - 14:00

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ: “Ορισμός άμισθου Ειδικού Συμβούλου Δημάρχου Δήμου Φαιστού”

Ο Δήμαρχος Φαιστού

AΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

       Αναθέτει στον κ.Μαρκάκη Νικόλαο του Μιχαήλ, (συνταξιούχο εισαγγελέα εφετών) καθήκοντα άμισθου Ειδικού Συμβούλου για την επικουρία του Δημάρχου  στον  τομέα της  νομικής υποστήριξης, κατά την άσκηση των καθηκόντων του, με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

  Αντικείμενο της εργασίας είναι η επικουρία του Δημάρχου κατά την άσκηση των καθηκόντων του, παρέχοντας συμβουλές και διατυπώνοντας εξειδικευμένες γνώσεις γραπτά ή προφορικά σε θέματα  νομικά θέματα αρμοδιότητας  του  Δήμου.

    Για την επίτευξη του σκοπού και του έργου του ως άνω άμισθου Ειδικού Συμβούλου, δίνεται η δυνατότητα φυσικής του παρουσίας στις   εγκαταστάσεις του Δήμου  Φαιστού,  οι οποίες σχετίζονται με τις αρμοδιότητές του. 

    Ο ως άνω άμισθος ειδικός σύμβουλος θα ασκεί αμιγώς συμβουλευτικά καθήκοντα  χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής.

Υπάγεται ειδικά και αποκλειστικά στην υπηρεσιακή δικαιοδοσία του Δημάρχου και συνεργάζεται όπου απαιτείται με τους Αντιδημάρχους, τους καθ’ ύλην αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες, τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών,  με συνεχή ενημέρωση του Δημάρχου.

    Θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά για τα συγκεκριμένα θέματα που ορίζεται να εξυπηρετεί.

  Η παρούσα Απόφαση δεν συνιστά πρόσληψη ή διορισμό και δε γεννά υπηρεσιακή, υπαλληλική ή άλλου είδους εργασιακή σχέση του οριζόμενου συμβούλου με το Δήμο.

   Η παρούσα, ισχύει από την υπογραφή της και μέχρι τη λήξη της Δημοτικής περιόδου, πλην της περιπτώσεως τροποποίησης της ή ανάκλησής της, χωρίς ο ορισθείς ειδικός σύμβουλος να δικαιούται αποζημίωση από την άσκηση αυτών των αρμοδιοτήτων.

 

    Η  Παρούσα  να  αναρτηθεί στη διαύγεια  και στην  ιστοσελίδα  του Δήμου  Φαιστού. Επίσης να  κοινοποιηθεί σε όλες τις υπηρεσίες και τα  νομικά πρόσωπα  του Δήμου.  

 

Previous 3η 2024 Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής (2024-06-28 | 19:30)

Μέσω της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Δήμου Φαιστού μπορείτε να είστε ενημερωμένοι για όλα όσα συμβαίνουν.

Χρήσιμα Links

Επικοινωνία

Πάροδος 25ης Μαρτίου 1, Μοίρες, 70400, Ηράκλειο

Ώρες Κοινού:

Δευ – Παρ: 8:00 – 14:00

Δήμος Φαιστού © 2023. All Rights Reserved

Μετάβαση στο περιεχόμενο