Ώρες κοινού: Δευ - Παρ 8:00 - 14:00

ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 2024

Θέμα: ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 2024
Ημ/νια: 12/04/2024 12:56:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: ΨΛΗ9ΩΗ1-1Α7

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 47/2024 Δ.Σ. Λήψη απόφασης για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ 6 Ν. 346306)

Θέμα: ΑΡ.ΑΠΟΦ. 47/2024 Δ.Σ. Λήψη απόφασης για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ 6 Ν. 346306)
Ημ/νια: 12/04/2024 12:18:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: 6Ξ6ΥΩΗ1-3ΔΚ

Πληρωμή για τη μελέτη: “Αποκατάσταση – Διαρρύθμιση Λυκείου Πόμπιας & Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου”_Κατηγορία Αρχιτεκτονικά (Οριστική Παραλαβή)_Σύμβαση:23SYMV013042974 (Εκδίδεται βάσει του αρ.45 Ν.5099/2024_Παράταση Προθεσμίας παρ.1 του άρθρου 160 του Ν.3463/06)

Θέμα: Πληρωμή για τη μελέτη: “Αποκατάσταση – Διαρρύθμιση Λυκείου Πόμπιας & Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου”_Κατηγορία Αρχιτεκτονικά (Οριστική Παραλαβή)_Σύμβαση:23SYMV013042974 (Εκδίδεται βάσει του αρ.45 Ν.5099/2024_Παράταση Προθεσμίας παρ.1 του άρθρου 160 του Ν.3463/06)
Ημ/νια: 12/04/2024 12:20:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: 6ΙΖΛΩΗ1-ΠΕ1

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 44 Έγκριση τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του «Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Φαιστού & του Δήμου Φαιστού για την πράξη «Μελέτες Λιμενικών Εγκαταστάσεων και Επέκτασης, Βελτίωσης και Συντήρησης Υφιστάμενων Λιμενικών Υποδομών Δήμου Φαιστού στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣΙΙ» ως προς τα άρθρα 3 & 5 όσον αφορά τις χρηματοροές & την εκτέλεση πληρωμών.

Θέμα: ΑΡ.ΑΠΟΦ. 44 Έγκριση τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του «Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Φαιστού & του Δήμου Φαιστού για την πράξη «Μελέτες Λιμενικών Εγκαταστάσεων και Επέκτασης, Βελτίωσης και Συντήρησης Υφιστάμενων Λιμενικών Υποδομών Δήμου Φαιστού στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣΙΙ» ως προς τα άρθρα 3 & 5 όσον αφορά τις χρηματοροές & την εκτέλεση πληρωμών.
Ημ/νια: 12/04/2024 12:21:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: 67ΕΘΩΗ1-ΨΣ4

Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών & κοινοχρήστων χώρων (Mάρτιος 2024)

Θέμα: Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών & κοινοχρήστων χώρων (Mάρτιος 2024)
Ημ/νια: 12/04/2024 12:29:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: Ψ6ΘΓΩΗ1-ΑΛΛ

Μέσω της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Δήμου Φαιστού μπορείτε να είστε ενημερωμένοι για όλα όσα συμβαίνουν.

Χρήσιμα Links

Επικοινωνία

Πάροδος 25ης Μαρτίου 1, Μοίρες, 70400, Ηράκλειο

Ώρες Κοινού:

Δευ – Παρ: 8:00 – 14:00

Δήμος Φαιστού © 2023. All Rights Reserved

Μετάβαση στο περιεχόμενο