Ώρες κοινού: Δευ - Παρ 8:00 - 14:00

Απόφαση ανάθεσης για την προμήθεια με τίτλο “Προμήθεια υδραυλικού υλικού για την λειτουργία του κολυμβητηρίου Μοιρών” – Αρ. Αποφ. 1128/2023

Θέμα: Απόφαση ανάθεσης για την προμήθεια με τίτλο “Προμήθεια υδραυλικού υλικού για την λειτουργία του κολυμβητηρίου Μοιρών” – Αρ. Αποφ. 1128/2023
Ημ/νια: 14/07/2023 12:02:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: 6ΓΣΞΩΗ1-Α95

Απόφαση ανάθεσης για την προμήθεια με τίτλο “Προμήθεια χημικών για την απολύμανση του νερού του κολυμβητηρίου Μοιρών” – Αρ. Αποφ. 1127/2023

Θέμα: Απόφαση ανάθεσης για την προμήθεια με τίτλο “Προμήθεια χημικών για την απολύμανση του νερού του κολυμβητηρίου Μοιρών” – Αρ. Αποφ. 1127/2023
Ημ/νια: 14/07/2023 11:19:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: 6Κ0ΣΩΗ1-ΒΨ6

ΑΠΟΔΟΧΕΣ Β’ 15ΗΜΕΡΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023 ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕ ΠΑΓΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ Δ. ΦΑΙΣΤΟΥ

Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΕΣ Β’ 15ΗΜΕΡΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023 ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕ ΠΑΓΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ Δ. ΦΑΙΣΤΟΥ
Ημ/νια: 14/07/2023 10:09:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: 972ΛΩΗ1-89Ι

ΑΠΟΔΟΧΕΣ Β’ 15ΗΜΕΡΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Δ. ΦΑΙΣΤΟΥ

Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΕΣ Β’ 15ΗΜΕΡΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Δ. ΦΑΙΣΤΟΥ
Ημ/νια: 14/07/2023 09:50:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: 64ΦΟΩΗ1-ΗΓΣ

ΑΠΟΔΟΧΕΣ Β’ 15ΗΜΕΡΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Δ. ΦΑΙΣΤΟΥ

Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΕΣ Β’ 15ΗΜΕΡΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Δ. ΦΑΙΣΤΟΥ
Ημ/νια: 14/07/2023 09:59:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: 6ΓΩΜΩΗ1-ΝΘΠ

ΑΠΟΔΟΧΕΣ Β’ 15ΗΜΕΡΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΆΡΔΕΥΣΗΣ Δ. ΦΑΙΣΤΟΥ

Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΕΣ Β’ 15ΗΜΕΡΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΆΡΔΕΥΣΗΣ Δ. ΦΑΙΣΤΟΥ
Ημ/νια: 14/07/2023 09:33:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: 6ΩΨΙΩΗ1-ΖΗΛ

ΑΠΟΔΟΧΕΣ Β’ 15ΗΜΕΡΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ Δ. ΦΑΙΣΤΟΥ

Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΕΣ Β’ 15ΗΜΕΡΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ Δ. ΦΑΙΣΤΟΥ
Ημ/νια: 14/07/2023 09:43:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: 994ΥΩΗ1-61Π

ΑΠΟΔΟΧΕΣ Β’ 15ΗΜΕΡΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ. ΦΑΙΣΤΟΥ

Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΕΣ Β’ 15ΗΜΕΡΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ. ΦΑΙΣΤΟΥ
Ημ/νια: 14/07/2023 09:22:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: 6Τ4ΙΩΗ1-ΛΑΔ

ΑΠΟΔΟΧΕΣ B’ 15ΗΜΕΡΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ. ΦΑΙΣΤΟΥ

Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΕΣ B’ 15ΗΜΕΡΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ. ΦΑΙΣΤΟΥ
Ημ/νια: 14/07/2023 08:55:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: Ψ2ΟΝΩΗ1-Κ75

Μέσω της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Δήμου Φαιστού μπορείτε να είστε ενημερωμένοι για όλα όσα συμβαίνουν.

Χρήσιμα Links

Επικοινωνία

Πάροδος 25ης Μαρτίου 1, Μοίρες, 70400, Ηράκλειο

Ώρες Κοινού:

Δευ – Παρ: 8:00 – 14:00

Δήμος Φαιστού © 2023. All Rights Reserved

Μετάβαση στο περιεχόμενο