Ώρες κοινού: Δευ - Παρ 8:00 - 14:00

ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 – ΜΕΡΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Θέμα: ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 – ΜΕΡΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Ημ/νια: 19/07/2023 12:02:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: 67ΛΒΩΗ1-Ε2Τ

9η Συμπλήρωση – τροποποίηση της 1632/2021(ΑΔΑ:6ΛΩΨΩΗ1-ΩΦ9) Απόφαση Δημάρχου περί «Χορήγησης κατ’ εξαίρεση άδειας οδήγησης οχημάτων του Δήμου Φαιστού» .

Θέμα: 9η Συμπλήρωση – τροποποίηση της 1632/2021(ΑΔΑ:6ΛΩΨΩΗ1-ΩΦ9) Απόφαση Δημάρχου περί «Χορήγησης κατ’ εξαίρεση άδειας οδήγησης οχημάτων του Δήμου Φαιστού» .
Ημ/νια: 19/07/2023 10:36:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: 6Λ76ΩΗ1-Ο9Ψ

Εργασίες καθαρισμού ρείθρων – πρανών δημοτικών δρόμων και δημοτικών κοινόχρηστων χώρων από εύφλεκτη ύλη

Θέμα: Εργασίες καθαρισμού ρείθρων – πρανών δημοτικών δρόμων και δημοτικών κοινόχρηστων χώρων από εύφλεκτη ύλη
Ημ/νια: 18/07/2023 11:12:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: 66Ξ7ΩΗ1-1Ν9

Ετήσια εισφορά 2023 (εναπόθεση – διαχείριση απορριμμάτων, τέλος αποκατάστασης και συμμετοχή στα λειτουργικά έξοδα – Γ’ Τρ’ιμηνο 2023)

Θέμα: Ετήσια εισφορά 2023 (εναπόθεση – διαχείριση απορριμμάτων, τέλος αποκατάστασης και συμμετοχή στα λειτουργικά έξοδα – Γ’ Τρ’ιμηνο 2023)
Ημ/νια: 18/07/2023 10:37:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: ΨΟΠΦΩΗ1-Σ6Ε

Μέσω της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Δήμου Φαιστού μπορείτε να είστε ενημερωμένοι για όλα όσα συμβαίνουν.

Χρήσιμα Links

Επικοινωνία

Πάροδος 25ης Μαρτίου 1, Μοίρες, 70400, Ηράκλειο

Ώρες Κοινού:

Δευ – Παρ: 8:00 – 14:00

Δήμος Φαιστού © 2023. All Rights Reserved

Μετάβαση στο περιεχόμενο