Ώρες κοινού: Δευ - Παρ 8:00 - 14:00

ΑΠΟΔΟΧΕΣ B’ 15ΗΜΕΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ. ΦΑΙΣΤΟΥ

Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΕΣ B’ 15ΗΜΕΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ. ΦΑΙΣΤΟΥ
Ημ/νια: 17/03/2023 10:13:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: 9Ω0ΚΩΗ1-ΛΤΕ

ΑΠΟΔΟΧΕΣ Α’ 15ΗΜΕΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Δ. ΦΑΙΣΤΟΥ

Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΕΣ Α’ 15ΗΜΕΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Δ. ΦΑΙΣΤΟΥ
Ημ/νια: 17/03/2023 09:19:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: ΩΜΥ3ΩΗ1-6ΛΣ

ΑΠΟΔΟΧΕΣ Α’ 15ΗΜΕΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Δ. ΦΑΙΣΤΟΥ

Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΕΣ Α’ 15ΗΜΕΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Δ. ΦΑΙΣΤΟΥ
Ημ/νια: 17/03/2023 09:25:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: Ψ8ΚΤΩΗ1-ΓΝΧ

ΑΠΟΔΟΧΕΣ Α’ 15ΗΜΕΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕ ΠΑΓΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ Δ. ΦΑΙΣΤΟΥ

Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΕΣ Α’ 15ΗΜΕΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕ ΠΑΓΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ Δ. ΦΑΙΣΤΟΥ
Ημ/νια: 17/03/2023 09:30:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: 944ΓΩΗ1-ΗΚ8

ΑΠΟΔΟΧΕΣ Α’ 15ΗΜΕΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ Δ. ΦΑΙΣΤΟΥ

Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΕΣ Α’ 15ΗΜΕΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ Δ. ΦΑΙΣΤΟΥ
Ημ/νια: 17/03/2023 09:06:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: Ψ48ΒΩΗ1-Χ0Κ

ΑΠΟΔΟΧΕΣ Α’ 15ΗΜΕΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ. ΦΑΙΣΤΟΥ

Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΕΣ Α’ 15ΗΜΕΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ. ΦΑΙΣΤΟΥ
Ημ/νια: 17/03/2023 08:48:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: 60ΠΥΩΗ1-8ΕΞ

ΑΠΟΔΟΧΕΣ Α’ 15ΗΜΕΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΆΡΔΕΥΣΗΣ Δ. ΦΑΙΣΤΟΥ

Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΕΣ Α’ 15ΗΜΕΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΆΡΔΕΥΣΗΣ Δ. ΦΑΙΣΤΟΥ
Ημ/νια: 17/03/2023 08:53:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: Ψ1ΠΑΩΗ1-ΣΚΥ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 390/2022.Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας παραλαβής της μελέτης : «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 6ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 ΣΤΗ Δ.Ε. ΜΟΙΡΩΝ (ΔΥΤΙΚΑ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ

Θέμα: ΑΡ.ΑΠΟΦ. 390/2022.Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας παραλαβής της μελέτης : «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 6ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 ΣΤΗ Δ.Ε. ΜΟΙΡΩΝ (ΔΥΤΙΚΑ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ
Ημ/νια: 16/03/2023 13:10:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: ΨΤΧΑΩΗ1-ΩΙ0

ΑΡ.ΑΠΟΦ.10/2023 Δ.Σ. Ορισμός επιτροπών διενέργειας δημοπρασιών – καθορισμού τιμήματος και εκτίμησης καταλληλόλητας ακινήτων – για το έτος 2023.

Θέμα: ΑΡ.ΑΠΟΦ.10/2023 Δ.Σ. Ορισμός επιτροπών διενέργειας δημοπρασιών – καθορισμού τιμήματος και εκτίμησης καταλληλόλητας ακινήτων – για το έτος 2023.
Ημ/νια: 16/03/2023 11:26:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: 62Ε6ΩΗ1-Ψ8Ο

ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΕ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΕΤΟΥΣ 2023 (ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:259/2022, ΠΟΣΟ:ΕΩΣ 1.856,88€) (ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ)_Εκδίδεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 160 του ν.3463/2006_Κ.Δ.Κ.

Θέμα: ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΕ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΕΤΟΥΣ 2023 (ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:259/2022, ΠΟΣΟ:ΕΩΣ 1.856,88€) (ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ)_Εκδίδεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 160 του ν.3463/2006_Κ.Δ.Κ.
Ημ/νια: 16/03/2023 09:08:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: 67ΔΤΩΗ1-8Ρ4

Μέσω της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Δήμου Φαιστού μπορείτε να είστε ενημερωμένοι για όλα όσα συμβαίνουν.

Χρήσιμα Links

Επικοινωνία

Πάροδος 25ης Μαρτίου 1, Μοίρες, 70400, Ηράκλειο

Ώρες Κοινού:

Δευ – Παρ: 8:00 – 14:00

Δήμος Φαιστού © 2023. All Rights Reserved

Μετάβαση στο περιεχόμενο