Ώρες κοινού: Δευ - Παρ 8:00 - 14:00

ΟΦΕΙΛΗ Δ. ΦΑΙΣΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΛΟΓΗ ΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΕΦΕΡΕ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΠΟ 1/1/23 ΈΩΣ 31-12-23

Θέμα: ΟΦΕΙΛΗ Δ. ΦΑΙΣΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΛΟΓΗ ΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΕΦΕΡΕ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΠΟ 1/1/23 ΈΩΣ 31-12-23
Ημ/νια: 18/07/2024 10:50:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: ΨΕΠ0ΩΗ1-ΦΩ8

ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 Δ.Ε. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ (άρθρο 32 παρ.2.περ.α’ του Ν.4412/2016 (Σύμβαση:22SYMV011305234/26-10-2022 Συνολική αξία:483.659,52€)

Θέμα: ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 Δ.Ε. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ (άρθρο 32 παρ.2.περ.α’ του Ν.4412/2016 (Σύμβαση:22SYMV011305234/26-10-2022 Συνολική αξία:483.659,52€)
Ημ/νια: 18/07/2024 10:36:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: ΨΞΟΧΩΗ1-Π2Ο

ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 Δ.Ε. ΖΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ (άρθρο 32 παρ.2.περ.α’ του Ν.4412/2016 (Σύμβαση:22SYMV011305234/26-10-2022 Συνολική αξία:483.659,52€)

Θέμα: ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 Δ.Ε. ΖΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ (άρθρο 32 παρ.2.περ.α’ του Ν.4412/2016 (Σύμβαση:22SYMV011305234/26-10-2022 Συνολική αξία:483.659,52€)
Ημ/νια: 17/07/2024 14:39:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: 9ΘΩΝΩΗ1-ΚΔ7

ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 Δ.Ε. ΜΟΙΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ (άρθρο 32 παρ.2.περ.α’ του Ν.4412/2016 (Σύμβαση:22SYMV011305234/26-10-2022 Συνολική αξία:483.659,52€)

Θέμα: ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 Δ.Ε. ΜΟΙΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ (άρθρο 32 παρ.2.περ.α’ του Ν.4412/2016 (Σύμβαση:22SYMV011305234/26-10-2022 Συνολική αξία:483.659,52€)
Ημ/νια: 17/07/2024 13:42:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: ΨΟΗΑΩΗ1-ΡΙ9

Ορισμός επιβλεπόντων Μηχανικών και Επιτροπής χαρακτηρισμού εδαφών, για την εκτέλεση του έργου: “ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΕΕΛ) ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΕΛ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ“, Δήμου Φαιστού.

Θέμα: Ορισμός επιβλεπόντων Μηχανικών και Επιτροπής χαρακτηρισμού εδαφών, για την εκτέλεση του έργου: “ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΕΕΛ) ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΕΛ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ“, Δήμου Φαιστού.
Ημ/νια: 17/07/2024 12:09:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: 6Ψ11ΩΗ1-ΡΤΦ

Μέσω της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Δήμου Φαιστού μπορείτε να είστε ενημερωμένοι για όλα όσα συμβαίνουν.

Χρήσιμα Links

Επικοινωνία

Πάροδος 25ης Μαρτίου 1, Μοίρες, 70400, Ηράκλειο

Ώρες Κοινού:

Δευ – Παρ: 8:00 – 14:00

Δήμος Φαιστού © 2023. All Rights Reserved

Μετάβαση στο περιεχόμενο