Ώρες κοινού: Δευ - Παρ 8:00 - 14:00

Αμοιβή Ιατρού Εργασίας & Τεχνικού Ασφαλείας_Σύμβαση με ΑΔΑΜ: 22SYMV011412434 (Περίοδος: 5η Δόση)_Εκδίδεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 160 του ν.3463/2006_Κ.Δ.Κ.)

Θέμα: Αμοιβή Ιατρού Εργασίας & Τεχνικού Ασφαλείας_Σύμβαση με ΑΔΑΜ: 22SYMV011412434 (Περίοδος: 5η Δόση)_Εκδίδεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 160 του ν.3463/2006_Κ.Δ.Κ.)
Ημ/νια: 14/03/2023 12:00:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: 9ΒΤ8ΩΗ1-ΨΛΕ

ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ_ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΔΑΜ: 22SYMV011465969_Οριστική Παραλαβή_Εκδίδεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 160 του ν.3463/2006_Κ.Δ.Κ.

Θέμα: ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ_ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΔΑΜ: 22SYMV011465969_Οριστική Παραλαβή_Εκδίδεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 160 του ν.3463/2006_Κ.Δ.Κ.
Ημ/νια: 14/03/2023 10:09:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: 60ΠΚΩΗ1-ΦΨΘ

ψήφισμα κατά «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και διεύρυνση του αντικειμένου της με αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος και της διαχείρισης αστικών αποβλήτων, ενίσχυση της υδατικής πολιτικής.

Θέμα: ψήφισμα κατά «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και διεύρυνση του αντικειμένου της με αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος και της διαχείρισης αστικών αποβλήτων, ενίσχυση της υδατικής πολιτικής.
Ημ/νια: 14/03/2023 10:11:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: 9Λ52ΩΗ1-ΥΞ8

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2023 ΚΟΙΝΟΤΗΑΣ ΓΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ” ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΑΛΙΑΣ’

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2023 ΚΟΙΝΟΤΗΑΣ ΓΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ” ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΑΛΙΑΣ’
Ημ/νια: 13/03/2023 14:13:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: 63ΧΨΩΗ1-ΔΒ8

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/2023 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ” ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΑΛΙΑΣ”

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ 1/2023 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ” ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΑΛΙΑΣ”
Ημ/νια: 13/03/2023 14:01:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: 6ΑΥΞΩΗ1-Μ9Υ

ΑΡ.ΑΠΟΦ.2/2023 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Κατάρτιση Τεχνικού προγράμματος Δήμου Φαιστού , έτους 2023.

Θέμα: ΑΡ.ΑΠΟΦ.2/2023 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Κατάρτιση Τεχνικού προγράμματος Δήμου Φαιστού , έτους 2023.
Ημ/νια: 13/03/2023 12:24:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: 6Δ8ΨΩΗ1-ΓΓΚ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ & ΜΟΝΟΧΡΩΜΗ ΕΠΙΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ & ΜΟΝΟΧΡΩΜΗ ΕΠΙΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Ημ/νια: 13/03/2023 12:17:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: 9ΧΠΤΩΗ1-ΣΤ7

ΑΡ.ΑΠΟΦ.61/2023.Συμπλήρωση του 1ου πρακτικού αποσφράγισης ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ», σύμφωνα με την πράξη 073/2023 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΤ΄ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ.

Θέμα: ΑΡ.ΑΠΟΦ.61/2023.Συμπλήρωση του 1ου πρακτικού αποσφράγισης ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ», σύμφωνα με την πράξη 073/2023 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΤ΄ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ.
Ημ/νια: 13/03/2023 11:43:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: 6Ν5ΚΩΗ1-8Ο7

Μέσω της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Δήμου Φαιστού μπορείτε να είστε ενημερωμένοι για όλα όσα συμβαίνουν.

Χρήσιμα Links

Επικοινωνία

Πάροδος 25ης Μαρτίου 1, Μοίρες, 70400, Ηράκλειο

Ώρες Κοινού:

Δευ – Παρ: 8:00 – 14:00

Δήμος Φαιστού © 2023. All Rights Reserved

Μετάβαση στο περιεχόμενο