Ώρες κοινού: Δευ - Παρ 8:00 - 14:00

ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2023 ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ (ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 32 ΠΑΡ.2 ΠΕΡ.Α’ΤΟΥ Ν.4412/2016 ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΑΑΔΗΣΥ_ΛΟΓΩ ΑΓΟΝΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) (ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ) (Σύμβαση:22SYMV011305234/26-09-2022 Συνολική αξία:483.659,52€)

Θέμα: ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2023 ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ (ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 32 ΠΑΡ.2 ΠΕΡ.Α’ΤΟΥ Ν.4412/2016 ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΑΑΔΗΣΥ_ΛΟΓΩ ΑΓΟΝΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) (ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ) (Σύμβαση:22SYMV011305234/26-09-2022 Συνολική αξία:483.659,52€)
Ημ/νια: 08/11/2023 09:20:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: 6Ρ19ΩΗ1-Ω0Ρ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΈΤΟΥΣ 2023_ΣΥΜΒΑΣΗ:23SYMV013215115 (Τμηματική Παραλαβή)

Θέμα: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΈΤΟΥΣ 2023_ΣΥΜΒΑΣΗ:23SYMV013215115 (Τμηματική Παραλαβή)
Ημ/νια: 07/11/2023 12:03:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: 69Β9ΩΗ1-ΚΥΨ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΜΟΙΡΩΝ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΜΟΙΡΩΝ
Ημ/νια: 07/11/2023 11:22:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: 9ΦΛΝΩΗ1-94Λ

ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2023 ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ (ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 32 ΠΑΡ.2 ΠΕΡ.Α’ΤΟΥ Ν.4412/2016 ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΑΑΔΗΣΥ_ΛΟΓΩ ΑΓΟΝΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) (ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ) (Σύμβαση:22SYMV011305234/26-09-2022 Συνολική αξία:483.659,52€)

Θέμα: ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2023 ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ (ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 32 ΠΑΡ.2 ΠΕΡ.Α’ΤΟΥ Ν.4412/2016 ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΑΑΔΗΣΥ_ΛΟΓΩ ΑΓΟΝΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) (ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ) (Σύμβαση:22SYMV011305234/26-09-2022 Συνολική αξία:483.659,52€)
Ημ/νια: 06/11/2023 14:04:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: ΨΜ0ΜΩΗ1-ΤΦΜ

Απόφ.11/2023 Αίτημα Πολιτιστικού Συλλόγου Τυμπακίου για ανανέωση παραχώρησης χρήσης του χώρου αθλητικών εκδηλώσεων της Καταλυκής Κόκκινου Πύργου

Θέμα: Απόφ.11/2023 Αίτημα Πολιτιστικού Συλλόγου Τυμπακίου για ανανέωση παραχώρησης χρήσης του χώρου αθλητικών εκδηλώσεων της Καταλυκής Κόκκινου Πύργου
Ημ/νια: 06/11/2023 12:39:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: ΨΡΨΑΩΗ1-Η7Δ

Απόφ. 10/2023 Αίτημα Πολιτιστικού Συλλόγου Τυμπακίου για παραχώρηση χρήσης κεντρικής πλατείας Τυμπακίου κατά το μήνα Δεκέμβριο 2023.

Θέμα: Απόφ. 10/2023 Αίτημα Πολιτιστικού Συλλόγου Τυμπακίου για παραχώρηση χρήσης κεντρικής πλατείας Τυμπακίου κατά το μήνα Δεκέμβριο 2023.
Ημ/νια: 06/11/2023 12:31:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: 6ΒΣΩΩΗ1-Β2Δ

ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2023 ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ (ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 32 ΠΑΡ.2 ΠΕΡ.Α’ΤΟΥ Ν.4412/2016 ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΑΑΔΗΣΥ_ΛΟΓΩ ΑΓΟΝΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) (ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ) (Σύμβαση:22SYMV011305234/26-09-2022 Συνολική αξία:483.659,52€)

Θέμα: ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2023 ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ (ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 32 ΠΑΡ.2 ΠΕΡ.Α’ΤΟΥ Ν.4412/2016 ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΑΑΔΗΣΥ_ΛΟΓΩ ΑΓΟΝΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) (ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ) (Σύμβαση:22SYMV011305234/26-09-2022 Συνολική αξία:483.659,52€)
Ημ/νια: 06/11/2023 12:05:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: 6ΝΥΞΩΗ1-ΦΓΙ

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ) ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023

Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ) ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023
Ημ/νια: 06/11/2023 11:37:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: ΨΣΘΕΩΗ1-ΥΡ5

Μέσω της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Δήμου Φαιστού μπορείτε να είστε ενημερωμένοι για όλα όσα συμβαίνουν.

Χρήσιμα Links

Επικοινωνία

Πάροδος 25ης Μαρτίου 1, Μοίρες, 70400, Ηράκλειο

Ώρες Κοινού:

Δευ – Παρ: 8:00 – 14:00

Δήμος Φαιστού © 2023. All Rights Reserved

Μετάβαση στο περιεχόμενο