Ώρες κοινού: Δευ - Παρ 8:00 - 14:00

ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΠΔ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ Δ. ΦΑΙΣΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΈΤΟΣ 2022-2023

Θέμα: ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΠΔ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ Δ. ΦΑΙΣΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΈΤΟΣ 2022-2023
Ημ/νια: 05/04/2023 09:52:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: ΨΦΦΥΩΗ1-Ο3Α

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΕΑΠ ΠΟΣΟΥ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 5/4/23

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΕΑΠ ΠΟΣΟΥ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 5/4/23
Ημ/νια: 05/04/2023 09:23:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: 9ΨΟΝΩΗ1-7ΩΟ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΕΑΠ ΠΟΣΟΥ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 5/4/23

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΕΑΠ ΠΟΣΟΥ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 5/4/23
Ημ/νια: 05/04/2023 09:28:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: 642ΓΩΗ1-ΣΡΟ

ΘΕΜΑ: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΤΟΥ Ν.4940/2022.

Θέμα: ΘΕΜΑ: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΤΟΥ Ν.4940/2022.
Ημ/νια: 04/04/2023 12:01:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: 9ΨΣ6ΩΗ1-ΒΡΥ

ΑΡ.ΑΠΌΦ.65/2023.Την έγκριση οριστικής παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Σύνταξη μελέτης έργων διαχείρισης αστικών λυμάτων Βώρων και Φανερωμένης».

Θέμα: ΑΡ.ΑΠΌΦ.65/2023.Την έγκριση οριστικής παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Σύνταξη μελέτης έργων διαχείρισης αστικών λυμάτων Βώρων και Φανερωμένης».
Ημ/νια: 03/04/2023 13:52:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: 6Τ3ΤΩΗ1-3ΙΕ

ΑΡ.ΑΠΟΦ.64/2023.Έγκριση 2ου πρακτικού διαδικασίας επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Ανάπλαση οικισμού Ματάλων»-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ.

Θέμα: ΑΡ.ΑΠΟΦ.64/2023.Έγκριση 2ου πρακτικού διαδικασίας επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Ανάπλαση οικισμού Ματάλων»-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ.
Ημ/νια: 03/04/2023 13:25:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: ΨΛΓ2ΩΗ1-Α7Δ

ΑΡ.ΑΠΟΦ.71/2023.Σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεων έτους 2020 του Δήμου Φαιστού, για υποβολή προς έγκριση στο δημοτικό Συμβούλιο.

Θέμα: ΑΡ.ΑΠΟΦ.71/2023.Σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεων έτους 2020 του Δήμου Φαιστού, για υποβολή προς έγκριση στο δημοτικό Συμβούλιο.
Ημ/νια: 03/04/2023 12:46:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: 6ΨΩΗΩΗ1-Φ32

ΑΡ.ΑΠΟΦ.70/2023.Την τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’αρ. 51/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής «Έγκριση φακέλου δημόσιας σύμβασης με τίτλο: «ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ»

Θέμα: ΑΡ.ΑΠΟΦ.70/2023.Την τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’αρ. 51/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής «Έγκριση φακέλου δημόσιας σύμβασης με τίτλο: «ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ»
Ημ/νια: 03/04/2023 12:23:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: 97Σ1ΩΗ1-Π95

Μέσω της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Δήμου Φαιστού μπορείτε να είστε ενημερωμένοι για όλα όσα συμβαίνουν.

Χρήσιμα Links

Επικοινωνία

Πάροδος 25ης Μαρτίου 1, Μοίρες, 70400, Ηράκλειο

Ώρες Κοινού:

Δευ – Παρ: 8:00 – 14:00

Δήμος Φαιστού © 2023. All Rights Reserved

Μετάβαση στο περιεχόμενο