Ώρες κοινού: Δευ - Παρ 8:00 - 14:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: «Επείγοντα έργα ασφαλτοστρώσεων κατεστραμμένων οδοστρωμάτων του δημοτικού οδικού δικτύου του Δήμου Φαιστού»

Δήμος Φαιστού Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
τιμής, για την ανάθεση του έργου «Επείγοντα έργα ασφαλτοστρώσεων κατεστραμμένων
οδοστρωμάτων του δημοτικού οδικού δικτύου του Δήμου Φαιστού», με εκτιμώμενη συνολική αξία
2.000.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (pdf)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ (pdf)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (pdf)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (pdf)

ΈΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (pdf)

Previous «ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ Τ .Κ. ΑΝΤΙΣΚΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ »

Μέσω της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Δήμου Φαιστού μπορείτε να είστε ενημερωμένοι για όλα όσα συμβαίνουν.

Χρήσιμα Links

Επικοινωνία

Πάροδος 25ης Μαρτίου 1, Μοίρες, 70400, Ηράκλειο

Ώρες Κοινού:

Δευ – Παρ: 8:00 – 14:00

Δήμος Φαιστού © 2023. All Rights Reserved

Μετάβαση στο περιεχόμενο