Ώρες κοινού: Δευ - Παρ 8:00 - 14:00

7η προσκληση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                   
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ                                    
Τηλ.: 2892340202
Email:info@moires.gov.gr


Μοίρες 24-03-2023
Αριθμ.  Πρωτ.: 3289

ΠΡΟΣ:

Τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

1.Νικολιδάκης Γρηγόριος
2.Φασομυτάκης Ιωάννης
3.Καργάκης Νικόλαος
4.Σκαντζάκης Ιπποκράτης
5.Νικολακάκης Ιωάννης
6.Μαθιουδάκης Ιωάννης
7.Πετρακογιώργη –Ανυφαντάκη  Μαρία                                              

ΘΕΜΑ: «7η Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 29-03-2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστήθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

ΘΕΜΑΤΑ 

  1. Έγκριση του π ρ α κ τ ι κ ο ύ ΙIΙ διαδικασίας επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΥΡΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ «Τ/ΧΗ (ΠΖ) ΝΙΚΟΛΟΥΔΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ».
  2. Κατάρτιση των όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του 1ου υποέργου «Αποκατάσταση του κτιρίου και εργασίες διαμόρφωσης σε εκθεσιακό χώρο» της πράξης «Εκθεσιακός χώρος για το πέρασμα της αλιείας σε διαδοχικές χρονικές περιόδους μέχρι και σήμερα στην Κοινότητα Πιτσιδίων Δήμου Φαιστού» εκτιμώμενης αξίας 68.491,55 € (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) – συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
  3. Την τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’αρ. 47/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αναφορικά για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΓΑΛΙΑΣ»
  4. Την τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’αρ. 51/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής «Έγκριση φακέλου δημόσιας σύμβασης με τίτλο: «ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ»
  5. Σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεων έτους 2020 του Δήμου Φαιστού, για υποβολή προς έγκριση στο δημοτικό Συμβούλιο.
  6. Αποδοχή δωρεάς Μπολτά Αικατερίνης, στην Κοινότητα Ρουφά.
  7. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στη θέση Βαρδαλή ή Βρύσες Δ.Ε. Ζαρού Δήμου.
  8. Εξώδικο συμβιβασμό του Δήμου Φαιστού με τον ΤΟΕΒ Β΄ ζώνης Μεσαράς.
  9. Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Νικολιδάκης Γρηγόριος

Previous Διαγραφή πίστωσης ΠΟΕ παραστατικών λόγω παρέλευσης 5ετίας

Μέσω της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Δήμου Φαιστού μπορείτε να είστε ενημερωμένοι για όλα όσα συμβαίνουν.

Χρήσιμα Links

Επικοινωνία

Πάροδος 25ης Μαρτίου 1, Μοίρες, 70400, Ηράκλειο

Ώρες Κοινού:

Δευ – Παρ: 8:00 – 14:00

Δήμος Φαιστού © 2023. All Rights Reserved

Μετάβαση στο περιεχόμενο