Ώρες κοινού: Δευ - Παρ 8:00 - 14:00

22η Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

 

Π.Ε.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

 

ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

Μοίρες

28-07-2023

Τηλ.: 2892340202

Αριθμ.  Πρωτ.:

10122

Email:info@moires.gov.gr

 

 

 

ΠΡΟΣ:        

 

 

Τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 

1.

Νικολιδάκης Γρηγόριος.

 

2.

Φασομυτάκης Ιωάννης.

 

3.

Καργάκης Νικόλαος.

 

4.

Σκαντζάκης Ιπποκράτης.

 

5.

Νικολακάκης Ιωάννης.

 

6.

Μαθιουδάκης Ιωάννης.

 

7.

Πετρακογιώργη –Ανυφαντάκη  Μαρία.

    

 

ΘΕΜΑ: «22η Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής».

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την Τετάρτη  02-08-2023 και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστήθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

ΘΕΜΑΤΑ

  1. Έγκριση 1ου και 2ου   πρακτικών αποσφράγισης ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ” ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ.
  2. Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΝΤΙΣΚΑΡΙΟΥ ΘΕΣΗ «ΣΚΑΛΑ ΤΟ ΡΥΑΚΙ» .
  3. Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για «Επαύξηση ισχύος της παροχής 54767077 του 2ου Δημοτικού Σχολείου Μοιρών.
  4. Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για την επέκταση δημοτικού φωτισμού στην Δ.Κ. Μοιρών».

5.Έγκριση 1ου Πρακτικού του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ», ορισμός προσωρινού αναδόχου εκτέλεσης του έργου.

  1. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΕ 00.8132 ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ (ΠΟΕ)» – 26η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2023 ,εισήγηση  δημοτικού συμβουλίου.  
  2. ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ & ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ για την ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ – 27η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2023, εισήγηση δημοτικού συμβουλίου.  
  3. ΑΠΟΔΟΧΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ στο ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4.8 «οδική ασφάλεια» με τίτλο «επέκταση δικτύου ΦΟΠ στο Δήμο Φαιστού».

9 Την έγκριση ανάθεσης σε εξωτερικό συνεργάτη «Εκπόνηση περιβαλλοντικής μελέτης για την παραλιακή οδοποιία Κόκκινου Πύργου».

  1. Την έγκριση ανάθεσης σε εξωτερικό συνεργάτη «Εκπόνηση περιβαλλοντικής μελέτης για την παραλιακή οδοποιία Καλαμακίου».
  2.  Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για «Μετατόπιση δικτύου δημοτικού φωτισμού στην Τ.Κ. ΒΩΡΩΝ»
  3. Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για « Μετατόπιση δικτύου δημοτικού φωτισμού στην Τ.Κ. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ»

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

 

 

Νικολιδάκης Γρηγόριος

 

Previous ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: “ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΡΟΜΩΝ Τ.Κ ΒΟΡΙΖΙΩΝ” του Δήμου Φαιστού

Μέσω της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Δήμου Φαιστού μπορείτε να είστε ενημερωμένοι για όλα όσα συμβαίνουν.

Χρήσιμα Links

Επικοινωνία

Πάροδος 25ης Μαρτίου 1, Μοίρες, 70400, Ηράκλειο

Ώρες Κοινού:

Δευ – Παρ: 8:00 – 14:00

Δήμος Φαιστού © 2023. All Rights Reserved

Μετάβαση στο περιεχόμενο