Ώρες κοινού: Δευ - Παρ 8:00 - 14:00

19η Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής (9 Ιουλίου 2024)

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση την 9η Ιουλίου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 που θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε και ισχύει με τα άρθρα 8 και 9 του Ν. 5056/2023, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα, που αναγράφονται παρακάτω:

  1. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δίκαιον ορισμένου χρόνου στο Δήμο Φαιστού για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2O24-2025 .
  2. Συμπλήρωση της υπ’ αρ. 132/2024 Απόφασης Δημοτικής Επιτροπής, σύμφωνα με το υπ’ αρ. 5280/26.06.2024 έγγραφο Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
  3. Αίτηση μετάθεσης του χρόνου παράδοσης και εγκατάστασης των υλικών μικροκινητικότητας του Δήμου Φαιστού, της υπ’ αρ. πρωτ. 16072/08.12.2023 σύμβασης και της αρ. πρωτ. 6665/26.05.2023 διακήρυξης.
  4. Αίτηση μετάθεσης του χρόνου παράδοσης μέσων ατομικής προστασίας των εργαζομένων του Δήμου Φαιστού της υπ’ αρ. πρωτ. 4186/16.04.2024 σύμβασης (για τα τμήματα 2, 4 και 5 του Διαγωνισμού) και της αρ. πρωτ. 1926/20.02.2023 διακήρυξης.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Νικολιδάκης Γρηγόριος

Previous ΑΡ.ΑΠΟΦ. 91/2024 Δ.Σ. Δαπάνες εκδηλώσεων καλοκαίρι 2024

Μέσω της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Δήμου Φαιστού μπορείτε να είστε ενημερωμένοι για όλα όσα συμβαίνουν.

Χρήσιμα Links

Επικοινωνία

Πάροδος 25ης Μαρτίου 1, Μοίρες, 70400, Ηράκλειο

Ώρες Κοινού:

Δευ – Παρ: 8:00 – 14:00

Δήμος Φαιστού © 2023. All Rights Reserved

Μετάβαση στο περιεχόμενο