Ώρες κοινού: Δευ - Παρ 8:00 - 14:00

18η Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση την 1η Ιουλίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 που θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε και ισχύει με τα άρθρα 8 και 9 του Ν. 5056/2023, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα, που αναγράφονται παρακάτω:

 1. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης «Αντικατάσταση χλοοτάπητα γηπέδου Πόμπιας Δήμου Φαιστού» μέσω ΕΣΗΔΗΣ
 2. Έγκριση ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙ – Ορισμός προσωρινού αναδόχου για το έργο «Διαμόρφωση πλέγματος πεζοδρομίων περιοχής πλατείας αγοράς Μοιρών – 28η Οκτωβρίου»
 3. Έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ της Ε.Δ. του έργου «Επείγοντα έργα αποκατάστασης οδοστρωμάτων του Δημοτικού Οδικού Δικτύου εντός οικισμών του Δήμου Φαιστού», αποδοχή αιτιολόγησης ασυνήθιστα χαμηλής οικονομικής προσφοράς, ορισμός προσωρινού αναδόχου.
 4. Έγκριση της διορθωμένης διακήρυξης για τον διαγωνισμό του έργου: «Επείγοντα έργα ασφαλτοστρώσεων κατεστραμμένων οδοστρωμάτων του δημοτικού οδικού δικτύου του Δήμου Φαιστού» – ανάκληση της με αριθμό 92/2024 Α.Δ.Ε. στο μέρος που αφορά την έγκριση των όρων του διαγωνισμού καθώς και παράταση τις προθεσμίας παραλαβής των προσφορών
 5. Έγκριση 1ου ΑΠΕ για το Έργο : «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις»
 6. Έγκριση του 4ου ΑΠΕ του έργου: «Αποπεράτωση αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδου Ζαρού».
 7. Έγκριση προσφυγής ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν.3463/2006 Ν. Ηρακλείου – Λασιθίου, κατά της απόφασης αρ. πρωτ.: 4543/2024 της Αποκ. Διοίκησης Κρήτης για την ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια ενός απορριματοφόρου περιστρεφόμενου τυμπάνου” και να εκπροσωπήσει το Δήμο Φαιστού κατά τη συζήτηση της.
 8. Αναγνώριση οφειλής χρήσης ΣΜΑ Ηρακλείου & περαιτέρω διαχείρισης απορριμμάτων από 1/1/23 έως 31-12-23 – 14η τροποποίηση προϋπολογισμού 2024,εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο.
 9. Αποδοχή χρηματοδότησης & τροποποίηση προϋπολογισμού 2024 για την ενίσχυση των Κ.Α. εσόδων και εξόδων για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων – 15η τροποποίηση προϋπολογισμού 2024,εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο
 10. Την τροποποίηση και συμπλήρωση της 145/2024 απόφαση δημοτικής Επιτροπής ,σύμφωνα με το υπ’αρ. πρωτ.5577/26-6-2024 έγγραφο από την αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο.
 11. Έγκριση διαγραφής βεβαιωμένης οφειλής (ΚΩΔ.18824)
 12. Ορισμός υπολόγου για την σύνδεση εργοταξιακής παροχής στο Στρατόπεδο Νικολούδη του Δήμου Φαιστού.
 13. Ορισμός υπολόγου για την επέκταση δικτύου δημοτικού φωτισμού στην Τ.Κ. Πετροκεφαλίου
 14. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου: “Κατασκευή ξενώνα συλλόγου ΑΜΕΑ Νότιας Κρήτης «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ»”

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Νικολιδάκης Γρηγόριος

Previous Πρακτικό 6_Απόφαση 6/2024 Δημοτικής Κοινότητας Κουσέ: «Συντήρηση και καθαρισμός των αγροτικών δρόμων σε Κουσέ και Λίσταρο με μηχανήματα και προσωπικό του Δήμου».

Μέσω της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Δήμου Φαιστού μπορείτε να είστε ενημερωμένοι για όλα όσα συμβαίνουν.

Χρήσιμα Links

Επικοινωνία

Πάροδος 25ης Μαρτίου 1, Μοίρες, 70400, Ηράκλειο

Ώρες Κοινού:

Δευ – Παρ: 8:00 – 14:00

Δήμος Φαιστού © 2023. All Rights Reserved

Μετάβαση στο περιεχόμενο