Ώρες κοινού: Δευ - Παρ 8:00 - 14:00

14η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  

ΔΙΕΥΘ.: 25ης  ΜΑΡΤΙΟΥ 1 – ΤΗΛ.: 2892340202 – EMAIL.: dfaistou @ gmail . com

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Π.Ε.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                Μοίρες 09-06-2023

ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ                                                                   Αριθμ.  Πρωτ.:7585

Τηλ.: 2892340202

Email:info@moires.gov.gr

ΠΡΟΣ:

                                              Τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

  1. Νικολιδάκης Γρηγόριος

  2.Φασομυτάκης Ιωάννης

 3.Καργάκης Νικόλαος

4.Σκαντζάκης Ιπποκράτης  

  1. Νικολακάκης Ιωάννης

 6.Μαθιουδάκης Ιωάννης

 7.Πετρακογιώργη –Ανυφαντάκη  Μαρία                                              

 

                                                     

ΘΕΜΑ: «14η Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»

     Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 13-06-2023 , ημέρα Τρίτη  και ώρα 13:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστήθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

ΘΕΜΑΤΑ                                                                                     

  1. Έγκριση Πρακτικού Ι – κατακύρωση της από 29.05.2023 διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ 2γ του Ν.4412/2016, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης και σύμφωνα µε το Ν. 4605/2019, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή) του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ» χρηματοδότησης (Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α’ και β΄ βαθμού της Χώρας).
  2. Αποδοχή προκαταβολής ποσού 420.000,00 € στο δήμο Φαιστού έναντι των εσοδών που δικαιούται από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους – 19η τροποποίηση προϋπολογισμού 2023 ,   εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
  3. Έγκριση 1ου πρακτικού αξιολόγησης προσφορών για το έργο: «δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων – μίνι γήπεδο ποδοσφαίρου 5Χ5 στην Τ.Κ. Βοριζίων ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ»
  1. Έγκριση 1ου πρακτικού αξιολόγησης προσφορών για το έργο: «δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων – μίνι γήπεδο ποδοσφαίρου 5Χ5 ΣΤΗΝ Τ.Κ. Πιτσιδίων ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ»

 

5.Έγκριση συμμετοχής στην εξ’ αποστάσεως  εκπαίδευση δημοτικών υπαλλήλων σε σεμινάριο την 14-06-2023.

  1. Έγκριση υποβολή πρόθεσης χρηματοδότησης για την υποβολή στο ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ στον άξονα προτεραιότητας 2.9 «Ανάπτυξη υποδομών και προστασία περιβάλλοντος (μικρά φράγματα αρδευτικά  δίκτυα, ύδρευση -αποχέτευση , αντιπλημμυρικά ΚΛΠ) με τίτλο «μελέτη Φράγματος Πηγαϊδακίων  του Δήμου Φαιστού».

7.Έγκριση υποβολή πρόθεσης χρηματοδότησης  για την υποβολή στο ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ στον άξονα προτεραιότητας 2.9 «Ανάπτυξη υποδομών και προστασία περιβάλλοντος  (μικρά φράγματα αρδευτικά  δίκτυα, ύδρευση -αποχέτευση , αντιπλημμυρικά ΚΛΠ) με τίτλο «μελέτη αρδευτικής Λιμνοδεξαμενής Μαγαρικαρίου του Δήμου Φαιστού».

8.Ορισμός υπολόγου για το έργο: «Συμπλήρωση δημοτικού φωτισμού στην Τ.Κ. Πετροκεφαλίου».

9.Ορισμός υπολόγου για το έργο: «Ηλεκτροδότηση Κοινοτικού Καταστήματος Λαγολιού»

10.Ορισμός υπολόγου για το έργο: «Επέκταση δημοτικού φωτισμού στην Τ.Κ. Ζαρού»

 11.Ορισμός υπολόγου για το έργο: «Επέκταση δημοτικού φωτισμού στην Τ.Κ. Φανερωμένης».

  1. Κατάρτιση των όρων διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, ορισμό επιτροπής διενέργειας, για το έργο με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΟΜΠΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ»
  1. Έγκριση 1ου πρακτικού αξιολόγησης προσφορών για το έργο: «Υποέργο 1 «Αποκατάσταση του κτιρίου και εργασίες διαμόρφωσης σε εκθεσιακό χώρο»» της πράξης «Εκθεσιακός χώρος για το πέρασμα της αλιείας σε διαδοχικές χρονικές περιόδους μέχρι και σήμερα στην Κοινότητα Πιτσιδίων Δήμου Φαιστού»

                                           Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                                                       Νικολιδάκης Γρηγόριος

Previous ΑΡ.ΑΠΟΦ.136/2023. Έγκριση δαπάνης τοπικής εκδήλωσης μνήμης « 82η Επέτειο από την Μάχη της Κρήτης»

Μέσω της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Δήμου Φαιστού μπορείτε να είστε ενημερωμένοι για όλα όσα συμβαίνουν.

Χρήσιμα Links

Επικοινωνία

Πάροδος 25ης Μαρτίου 1, Μοίρες, 70400, Ηράκλειο

Ώρες Κοινού:

Δευ – Παρ: 8:00 – 14:00

Δήμος Φαιστού © 2023. All Rights Reserved

Μετάβαση στο περιεχόμενο