Ώρες κοινού: Δευ - Παρ 8:00 - 14:00

Αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων δημοτικών , ιδιωτικών παιδικών , βρεφονηπιακών σταθμών και ΚΔΑΠ , Δήμου Φαιστού λόγω της έντονης και επαναλαμβανόμενης σεισμικής ακολουθίας.

ΔΙΕΥΘ.: 25 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1 – ΤΗΛ.: 2892340202 – EMAIL.: dfaistou @ gmail . com

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Μοίρες 22-05-2023
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

                                                                                                                                                           Αριθ. Απόφασης: 738

                                                                                                                                                    Αριθ. Πρωτ.: 6172

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΘΕΜΑ: Αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων δημοτικών , ιδιωτικών παιδικών , βρεφονηπιακών σταθμών και ΚΔΑΠ , Δήμου Φαιστού λόγω της έντονης και επαναλαμβανόμενης σεισμικής ακολουθίας.

Ο Δήμαρχος ΦΑΙΣΤΟΥ έχοντας υπόψη:
-Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 282 του ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Την
παρ. 4 περιπτ. 27 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄), σύμφωνα με το οποίο στο
άρθρο 75 παρ.1του κώδικα των Δήμων, υπό του τομέα στ΄ (παιδείας – αθλητισμού και Πολιτισμού )
προστίθεται εκτός των άλλων και η αρμοδιότητα της διακοπής μαθημάτων σε σχολικές μονάδες
διοικητικής περιφέρειας Δήμου , λόγω εκτάκτων συνθηκών.
– Την έντονη και επαναλαμβανόμενη σεισμική ακολουθία, που παρατηρείτε από τις 18-5-2023 στο Δήμο Φαιστού.
-Την υποχρέωση διαφύλαξης της υγείας και της ασφάλειας των μαθητών και εκπαιδευτικών των σχολικών
μονάδων εκπαίδευσης και εν γένει της εκπαιδευτικής κοινότητας.
-Την έκδηλη ανησυχία μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών σχετικά με την σεισμική ακολουθία

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Την αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων δημοτικών , ιδιωτικών παιδικών , βρεφονηπιακών σταθμών και
ΚΔΑΠ , Δήμου Φαιστού λόγω της έντονης και επαναλαμβανόμενης σεισμικής ακολουθίας, την Δευτέρα 22-5-2023.
2. Η παρούσα Απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, να κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους και
στα αρμόδια γραφεία εκπαίδευσης.

                                           Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

                                            Νικολιδάκης Γρηγόριος

Previous ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 738/2023

Μέσω της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Δήμου Φαιστού μπορείτε να είστε ενημερωμένοι για όλα όσα συμβαίνουν.

Χρήσιμα Links

Επικοινωνία

Πάροδος 25ης Μαρτίου 1, Μοίρες, 70400, Ηράκλειο

Ώρες Κοινού:

Δευ – Παρ: 8:00 – 14:00

Δήμος Φαιστού © 2023. All Rights Reserved

Μετάβαση στο περιεχόμενο