Ώρες κοινού: Δευ - Παρ 8:00 - 14:00

Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 3/2024 για την πρόσληψη προσωπικού µε σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

Ο Δήμος Φαιστού Ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη αναγκών, του Δήμου Φαιστού, που εδρεύει στις Μοίρες της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Η δεκαήμερη προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι από 3/7/2024 ημέρα Τετάρτη έως και 12/7/2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.

Ανακοίνωση

Ημερομηνίες Υποβολής Αιτήσεων

Previous Matala Beach Festival 2024 – Experience the Unforgettable! 5, 6 και 7 Ιουλίου @Μάταλα

Μέσω της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Δήμου Φαιστού μπορείτε να είστε ενημερωμένοι για όλα όσα συμβαίνουν.

Χρήσιμα Links

Επικοινωνία

Πάροδος 25ης Μαρτίου 1, Μοίρες, 70400, Ηράκλειο

Ώρες Κοινού:

Δευ – Παρ: 8:00 – 14:00

Δήμος Φαιστού © 2023. All Rights Reserved

Μετάβαση στο περιεχόμενο