Δευτέρα, 20 Μαΐου 2019

  • ώρα πρόβλεψης:20:00
  • λίγες τοπικές νεφώσεις, 12 ºC
  • άνεμος: 3 μποφώρ
  • πηγή: www.meteo.gr

Διαβουλεύσεις

Εκδηλώσεις

Μάιος  2019
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
<< >>

07/05/2019: Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»

 

 

 

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 10-5-2019,  ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010

 

 

ΘΕΜΑΤΑ

 

 

1.Έγκριση πρακτικού διαδικασίας επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «επισκευή και συντήρηση Κολυμβητηρίου Μοιρών».

 

2.Αίτημα σχετικά με την διόρθωση λάθους ονόματος μελετητή της υπ΄αρ. 307/2013 απόφασης σε ορθή επανάληψη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαιστού με τίτλο «Μελέτη διαμόρφωσης πλέγματος πεζόδρομων περιοχής πλατείας αγοράς Μοιρών».

 

3.Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την δημόσια σύμβαση προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια δυο προκατασκευασμένων αιθουσών για το Δημοτικό Σχολείο της Τ.Κ. Πετροκεφαλίου» στο πλαίσιο διαδικασίας διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, εκτιμώμενης αξίας ποσού 32.258,06 ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής.

 

4.Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου –κατακύρωση της σύμβασης εκτέλεσης του έργου: «κατασκευή τοιχίου στο Νεκροταφείο Καμαρών».

 

5.Έγκριση πρακτικού Ν. 3 ορισμός προσωρινού αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης «κτηματογραφική αποτύπωση υποβάθρου και εκπόνηση μελέτης πράξης εφαρμογής της Πολεοδομικής Επέκτασης Μοιρών».

 

6.Ορισμός προσωρινού αναδόχου του ανοικτού διαγωνισμού σύναψης της δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο «Αντικατάσταση συνθετικού τάπητα βοηθητικού γηπέδου Τυμπακίου», σύμφωνα με την υπ’ άρ. 418/2019 απόφαση της αρχής εξέτασης προδικαστικών προσφυγών.

 

 

 

Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

ΑΡΜΟΥΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 (87)
 (85)
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού (86)
Facebook Δήμου Φαιστού (80)
 (82)
 (79)
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Φαιστού (81)
 (75)
 (76)
 (59)
 (78)
 (68)
 (63)
 (60)
 (71)
 (74)
 (70)
 (62)
 (65)
 (66)
 (64)