Παρασκευή, 19 Απριλίου 2019

  • ώρα πρόβλεψης:20:00
  • λίγες τοπικές νεφώσεις, 12 ºC
  • άνεμος: 3 μποφώρ
  • πηγή: www.meteo.gr

Διαβουλεύσεις

Εκδηλώσεις

Απρίλιος  2019
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
<< >>

11/04/2019: Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής ΕπιτροπήςΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»


 

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 12-4-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010

 

 

ΘΕΜΑΤΑ

 

1.Ανάδειξη οριστικού ανάδοχου για την σύναψη της δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια σκυροδέματος για την τσιμεντόστρωση δρόμων στην περιοχή «Καβούσα» Δ.Κ. Πηγαϊδακίων», εκτιμώμενης αξίας: ποσό των 30.645,16 σε Ευρώ, και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής ανά είδος.

 

2.Καθορισμός όρων για την εκμίσθωση ακινήτου στην θέση Κατω Χώρι (πλατεία) της Τ.Κ. Βώρων Δήμου Φαιστού.

 

3.Έγκριση ή μη του πρακτικού Ν.2 (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ) για το έργο « αποκατάσταση βατότητας του δημοτικού οδικού δικτύου Δήμου Φαιστού»

 

4.Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2019 του Δήμου Φαιστού λόγω λύσης της κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου Φαιστού και ανάληψης των σχετικών οικονομικών υποχρεώσεων όπως προέκυψαν μετά την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων εκκαθάρισης της επιχείρησης

 

5.Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2019 του Δήμου Φαιστού ψηφοδέλτια

 

6. Ενίσχυση ΚΑ ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

 

7.Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2019 με δημιουργία νέου ΚΑ ΣΤΑΔΙΟ ΜΟΙΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ

 

 

 

 

Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

ΑΡΜΟΥΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 (87)
 (85)
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού (86)
Facebook Δήμου Φαιστού (80)
 (82)
 (79)
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Φαιστού (81)
 (75)
 (76)
 (59)
 (78)
 (68)
 (63)
 (60)
 (71)
 (74)
 (70)
 (62)
 (65)
 (66)
 (64)