Σάββατο, 23 Μαρτίου 2019

  • ώρα πρόβλεψης:20:00
  • λίγες τοπικές νεφώσεις, 12 ºC
  • άνεμος: 3 μποφώρ
  • πηγή: www.meteo.gr

Διαβουλεύσεις

Εκδηλώσεις

Μάρτιος  2019
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
<< >>

19/12/2018: Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

 

                

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»

               

 

 

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 20-12-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133).

 

 

     ΘΕΜΑΤΑ                                           

 

1.Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2018 του Δήμου Φαιστού, με αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 39.000,00 ευρώ από την Περιφέρεια Κρήτης για το έργο με τίτλο « Συντήρηση αύλειου χώρου Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Σκουρβούλων Δήμου Φαιστού» (ΚΑ 2013ΕΠ00200010 της ΣΑΕΠ002),  εισήγηση στο δημοτικό Συμβούλιο.

 


2.Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2018 του Δήμου Φαιστού, με αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 60.000,00 ευρώ από την Περιφέρεια Κρήτης για το έργο με τίτλο « επισκευή και συντήρηση Δημοτικού κτιρίου στέγασης Περιφερειακού Ιατρείου Γρηγοριάς»(ΚΑ 2014ΕΠ50200012 της ΣΑΕΠ502),  εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

 


3.Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2018 του Δήμου Φαιστού, με αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 195.000,00 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Ι της πράξης :«Προμήθεια οχημάτων του Δήμου Φαιστού» ΣΑΕ 055 2017ΣΕΟ5500010,  εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

 


4.Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2018 του Δήμου Φαιστού, με αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 250.000,00 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 005)

 


5.Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2018 του Δήμου Φαιστού, με αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 100.000,00 ευρώ από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την υλοποίηση του έργου «Συντήρηση ορεινού οδικού δικτύου ΔΕ Ζαρού Δήμου Φαιστού»( 2014 ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του ΠΔΕ)

 


6.Έγκριση διενέργειας, επιλογή του τρόπου εκτέλεσης, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και λοιπών εγγράφων της σύμβασης, καταρτισμός των όρων του διαγωνισμού και σύνταξη της διακήρυξης για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια σκυροδέματος και δομικού πλέγματος για την τσιμεντόστρωση δρόμων της περιοχής “Καβούσα” Καλών Λιμένων», με την διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού.

 


7.Τροποποίηση προϋπολογισμού oικ. Έτους 2018 του Δήμου,  εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο

 

 

 

Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                  ΑΡΜΟΥΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

 (87)
 (85)
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού (86)
Facebook Δήμου Φαιστού (80)
 (82)
 (79)
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Φαιστού (81)
 (75)
 (76)
 (59)
 (78)
 (68)
 (63)
 (60)
 (71)
 (74)
 (70)
 (62)
 (65)
 (66)
 (64)