Δευτέρα, 20 Μαΐου 2019

  • ώρα πρόβλεψης:20:00
  • λίγες τοπικές νεφώσεις, 12 ºC
  • άνεμος: 3 μποφώρ
  • πηγή: www.meteo.gr

Διαβουλεύσεις

Εκδηλώσεις

Μάιος  2019
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
<< >>

07/12/2018: Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»

 

 


Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 10-12-2018 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133).

 


ΘΕΜΑΤΑ


 

1.Έγκριση του 3ου Πρακτικού αρ. πρωτ.: 1492/3-12-2018 με τίτλο αποσφράγιση διαγωνισμού και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου σύναψης της δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο « προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του δήμου Φαιστού και των Νομικών Προσώπων για ένα έτος», με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς τροποποίηση των όρων , εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο

 

2.Απόδοση λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής και απαλλαγή υπολόγου

 

3.Έγκριση 2ου πρακτικού για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της μελέτης σκοπιμότητας της αντισεισμικής αποκατάστασης του Δημοτικού Σχολείου Γαλιάς»- οριστική κατακύρωση του από 6-11-2018 διαγωνισμού

 

4.Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2018 του Δήμου Φαιστού με αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 106.640,00 ευρώ από ΠΔΕ 2018ΣΕ04700032 προσωρινές εγκαταστάσεις στέγασης για την κάλυψη επειγουσών αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης του σχολείου, 3ου Νηπιαγωγείο Μοιρών του Δήμου Φαιστού», εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

 

5.Έγκριση 1ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού εκπόνησης της «μελέτης αναβάθμισης κοινόχρηστων χώρων οικισμού Λαγολιού Δήμου Φαιστού», ορισμός προσωρινού αναδόχου.

 

6.Έγκριση 1ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού εκπόνησης «έλεγχος και επικαιροποίηση των γεωμετρικών και υδραυλικών στοιχείων της «μελέτη διαμόρφωση πλέγματος πεζοδρόμων περιοχής πλατείας αγοράς Μοιρών», ορισμός προσωρινού αναδόχου.

 

7.Έγκριση 1ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού εκπόνησης «έλεγχος γεωμετρικών στοιχείων και υδραυλικής επάρκειας διατομών «μελέτη διαμόρφωσης πλέγματος πεζοδρόμων περιοχής πλατείας αγοράς Τυμπακίου», ορισμός προσωρινού αναδόχου.

 


 

Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΑΡΜΟΥΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 (87)
 (85)
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού (86)
Facebook Δήμου Φαιστού (80)
 (82)
 (79)
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Φαιστού (81)
 (75)
 (76)
 (59)
 (78)
 (68)
 (63)
 (60)
 (71)
 (74)
 (70)
 (62)
 (65)
 (66)
 (64)