Παρασκευή, 19 Απριλίου 2019

  • ώρα πρόβλεψης:20:00
  • λίγες τοπικές νεφώσεις, 12 ºC
  • άνεμος: 3 μποφώρ
  • πηγή: www.meteo.gr

Διαβουλεύσεις

Εκδηλώσεις

Απρίλιος  2019
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
<< >>

09/11/2018: Πρόσκληση Σύγκλησης 23ης 2018 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου


Πρόσκληση Σύγκλησης 23ης 2018 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. που θα γίνει την 13-11-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00 στην αίθουσα «Μιχαήλ Χαρ. Ζαχαριουδάκη» στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου μας με τα παρακάτω θέματα:

 


 Εισηγητής Δήμαρχος κ. Αρμουτάκης Γεώργιος


 

1.Δωρεάν παραχώρηση ακινήτων του Δήμου Φαιστού στην 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης για την ανέγερση νέου Κέντρου Υγείας Μοιρών.


2.Έγκριση της με αρ. 39/2018 μελέτης του έργου «Διαμόρφωση Υπόγειων Χώρων Αμφιθεάτρου Πετροκεφαλίου».


3.Γνωμοδότηση επί της μελέτης με τίτλο:

 

«Μελέτη οριοθέτησης τμήματος υδατορέματος χωρίς πρόταση διευθέτησης» εντός του οικισμού Πιτσιδίων, παρά την ιδιοκτησία Ερωφίλης Παπαδογραγκάκη.


4.Παραλαβή μελέτης Ηλεκτρομηχανολογικών «Διαμόρφωση Πλέγματος Πεζόδρομων Πλατείας Αγοράς Τυμπακίου».


5.Παραλαβή μελέτης Περιβαλλοντικών «Διαμόρφωση Πλέγματος Πεζόδρομων Πλατείας Αγοράς Τυμπακίου».


6.Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτητών ΤΕΙ στο Δήμο Φαιστού.


7.Σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Δημοτικής Ενότητας Μοιρών – Τυμπακίου – Ζαρού.


8.Σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας Χριστουγεννιάτικης/Πασχαλινής αγοράς και τοπικών εορτών.


9.Εισήγηση έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επεξεργασία Υγρών Αποβλήτων Δημοτικής Κοινότητας Ζαρού του Δήμου Φαιστού».


10.Αίτημα για τροποποίηση της με αρ. 45/2016 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου η οποία είχε ως θέμα την Αναμόρφωση Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Δήμου Φαιστού.


11.Αποστολή στο Δημοτικό Συμβούλιο της υπ’ αρ/ 5/2018 απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Φαιστού με θέμα Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Φαιστού έτους 2018.


12.Εξέταση των ενστάσεων που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα από ιδιοκτήτες των οποίων τα ακίνητα εμπλέκονται σε τροποποίηση σχεδίου πόλεως στο Τυμπάκι και για την οποία έχει ληφθεί η με αρ. 114/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φαιστού.


13.Σχετικά με αίτηση Εκπροσώπων Αρχών, φορέων και μεμονωμένων κατοίκων Γαλιάς, Μονόχωρου και Μοιρών για χαρακτηρισμό διαδρομής ως μονοπατιού.


14.Σχετικά με αίτηση δημοτών για μονοδρόμηση της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου στο τμήμα από την οδό Αγίας Παρασκευής προς τη οδό της 25ης Μαρτίου.


 

 Οικονομικά θέματα / Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Μαυράκης Γεώργιος.


15.Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθμό 225/24-11-2017 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Φαιστού που αφορά την απόδοση των μέσων ατομικής προστασίας και γάλακτος, ως μέσο ατομικής προστασίας, που προβλέπονται στην υπ’ αριθμό 53361/02-10-2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1503 Β’), αποτιμώμενα σε χρήμα, που δεν χορηγήθηκαν κατά το έτος 2015 και κατά το έτος 2016, στους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Φαιστού, όπως προβλέπονται στην υπ’ αριθμό 53361/02-10-2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1503 Β’), όπως ισχύει,σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 97 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/31.07.2017 τεύχος Α’).


16.Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2018 του Δήμου Φαιστού για την Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 40.000,00 ευρώ για το έργο «Προμήθεια δύο προκατασκευασμένων αιθουσών για το Δημοτικό Σχολείο της Τ.Κ. Πετροκεφαλίου» (ΣΑΕΠ 002).


17.Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2018 του Δήμου με μεταφορά ποσού 5.952,00 ευρώ από τον ΚΑΕ 10.6115.0007 μέσω αποθεματικού με δημιουργία νέου ΚΑ 10.6115.0009 με τίτλο «Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεδομένων 2015 και 2016».


18.Έγκριση για την εξόφληση λογ. ΔΕΗ του Κ.Ε.Φ.Υ. του Δήμου Φαιστού την περίοδο που λειτουργούσε σε κτήριο στα Καπαριανά ιδιοκτησίας Παπαδάκη Δήμου που είχε παραχωρηθεί δωρεάν (1/2014-6/2018).


19.Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2018 του Δήμου Φαιστού για «συντήρηση του ηρώου πεσόντων της Τ.Κ. Καμαρών του Δήμου Φαιστού».


20.Τροποποιήσεις Π/Υ οικ. έτους 2018 του Δήμου Φαιστού.


21.Ορισμός υπολόγου όλων των έργων του ΠΔΕ.

 

 Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Ξηρουδάκης Ιωάννης


22.Ανάκληση της υπ’ αριθμόν 105/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού νέου Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φαιστού» και τροποποίηση της υπ’ αριθμόν 240/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την αντικατάσταση τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φαιστού».


23.Ανάκληση της 106/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φαιστού» και αντικατάσταση μελών του Δ.Σ. του ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ.

 

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Γκιαουράκη-Ματθαιάκη Παρασκευή


24.Αδειοδότηση για την υλοτόμηση δέντρου.


25.Μετακινήσεις Δημάρχου και Αιρετών.

 

                                Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

 

                                                                                 Νικολακάκης Ιωάννης

 

 (87)
 (85)
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού (86)
Facebook Δήμου Φαιστού (80)
 (82)
 (79)
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Φαιστού (81)
 (75)
 (76)
 (59)
 (78)
 (68)
 (63)
 (60)
 (71)
 (74)
 (70)
 (62)
 (65)
 (66)
 (64)