Παρασκευή, 19 Απριλίου 2019

  • ώρα πρόβλεψης:20:00
  • λίγες τοπικές νεφώσεις, 12 ºC
  • άνεμος: 3 μποφώρ
  • πηγή: www.meteo.gr

Διαβουλεύσεις

Εκδηλώσεις

Απρίλιος  2019
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
<< >>

24/10/2018: Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»

 

 


Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 26-10-2018 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133).

 

ΘΕΜΑΤΑ

 

1).Συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού και κατάρτιση των όρων του ανοικτού διαγωνισμού του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ».

 


2).Έγκριση της με αρ. 44/2018 μελέτης ,συγκρότηση της επιτροπής, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης και κατάρτιση των όρων του διαγωνισμού του έργου: Κατασκευή τοιχίου στο νεκροταφείο Καμαρών».

 


3).Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού , καθορισμός των όρων της διακήρυξης και συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου « αποπεράτωση αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδου Ζαρού».

 


4).Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού , καθορισμός των όρων της διακήρυξης και συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου « επισκευή και συντήρηση δημοτικών και αγροτικών δρόμων».

 


5).Ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υλικών για την επισκευή αντλητικού συγκροτήματος στην Τ.Κ. Μοιρών θέση "Βρέλι – πριν τον οικισμό"», συνολικής αξίας των 4.426,89 σε ευρώ, από την Οικονομική Επιτροπή, κατά εφαρμογή της διάταξης της περίπτωσης δ1) παρ. 1 του άρθρου 72:«Οικονομική επιτροπή - Αρμοδιότητες» του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τεύχος Α’): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως η περίπτωση δ' της παρ. 1 αντικαταστάθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 203 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α'):«Αποφασίζει αιτιολογημένα για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις».

 

 


 

 Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 ΑΡΜΟΥΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

 (87)
 (85)
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού (86)
Facebook Δήμου Φαιστού (80)
 (82)
 (79)
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Φαιστού (81)
 (75)
 (76)
 (59)
 (78)
 (68)
 (63)
 (60)
 (71)
 (74)
 (70)
 (62)
 (65)
 (66)
 (64)