Παρασκευή, 19 Απριλίου 2019

  • ώρα πρόβλεψης:20:00
  • λίγες τοπικές νεφώσεις, 12 ºC
  • άνεμος: 3 μποφώρ
  • πηγή: www.meteo.gr

Διαβουλεύσεις

Εκδηλώσεις

Απρίλιος  2019
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
<< >>

31/08/2018: Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»

 

 

 

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 3-9-2018 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133).

 

 

ΘΕΜΑΤΑ

 


1.Επιλογή της διαδικασίας διενέργειας, ανάθεσης και εκτέλεσης, επιλογή του κριτηρίου κατακύρωσης, έγκριση των συντασσόμενων τευχών - συμβατικών εγγράφων, καταρτισμός των όρων του διαγωνισμού και σύνταξη της διακήρυξης για την δημόσια σύμβαση προμήθειας με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση των μεταφορικών μέσων του Δήμου Φαιστού», εκτιμώμενης αξίας ποσού των 181.440,00 σε ΕΥΡΩ (χωρίς το ΦΠΑ 24%).

 

2.Συγκρότηση συλλογικού γνωμοδοτικού οργάνου στην διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση των μεταφορικών μέσων του Δήμου Φαιστού», εκτιμώμενης αξίας ποσού των 181.440,00 σε ΕΥΡΩ (χωρίς το ΦΠΑ 24%), καθώς και την συγκρότηση συλλογικού γνωμοδοτικού οργάνου (Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων) εξέτασης (τυχόν) ενστάσεων για την εν λόγω σύμβαση προμήθειας.

 

3.Εκπροσώπηση ή μη του Δήμου Φαιστού από το Νομικό Σύμβουλο στο Ειρηνοδικείο Μοιρών και σε κάθε τυχόν μετ’ αναβολή συζήτηση της υπ’αρ.09/2018 αγωγή της ΔΕΔΔΗΕ κατά του Δήμου.

 

4.Επικύρωση πρακτικού υπ’ αρ. 3 «Αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης και ανάδειξης οριστικού αναδόχου « για την ανάθεση της υπηρεσίας «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΤΟΥ»

 

 

 

 

Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΑΡΜΟΥΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 (87)
 (85)
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού (86)
Facebook Δήμου Φαιστού (80)
 (82)
 (79)
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Φαιστού (81)
 (75)
 (76)
 (59)
 (78)
 (68)
 (63)
 (60)
 (71)
 (74)
 (70)
 (62)
 (65)
 (66)
 (64)