Παρασκευή, 19 Απριλίου 2019

  • ώρα πρόβλεψης:20:00
  • λίγες τοπικές νεφώσεις, 12 ºC
  • άνεμος: 3 μποφώρ
  • πηγή: www.meteo.gr

Διαβουλεύσεις

Εκδηλώσεις

Απρίλιος  2019
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
<< >>

06/7/2018: Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»


 

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 09-07-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

 

ΘΕΜΑΤΑ

 

1. Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης (ΠΑΥ 278/2018) και διάθεση πίστωσης ποσού 15.217,28 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 63.7312.0004 του Π/Υ οικ. έτους 2018 του Δήμου για την αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από τη λειψυδρία (αξιοποίηση γεώτρησης Δ.Δ. Ρουφά

 

2. Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της υπ’αρ.368/2018 απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου (διαδικασία περιουσιακών διαφορών)

 

3. Απευθείας ανάθεση της προμήθειας ενός υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος για το πότισμα του χορτοτάπητα στο γήπεδο Τυμπακίου, σύμφωνα με την διάταξη της παρ. δ) δεύτερο εδάφιο του άρθρου 72 του N.3852/10 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α'): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 

4. Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης (ΠΑΥ 273/2018) και διάθεση πίστωσης ποσού 23.832,80 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 10.7135.0004 του Π/Υ οικ. έτους 2018 του Δήμου για την «προμήθεια κλιματιστικών».

 

5. Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης (ΠΑΥ 271/2018) και διάθεση πίστωσης ποσού 1.000,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 60.6162.0001 του Π/Υ οικ. έτους 2018 του Δήμου για «λοιπά έξοδα Κέντρου Κοινότητας Δ. Φαιστού».

 

6. Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης (ΠΑΥ 274/2018) και διάθεση πίστωσης ποσού 1.000,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 00.6073 του Π/Υ οικ. έτους 2018 για «δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια».

 

7. Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρεώσεων και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του Π/Υ οικ. έτους 2018 για «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας» - «φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες».

 

8. Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης (ΠΑΥ 282/2018) και διάθεση πίστωσης ποσού 12.276,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 10.6115.0004 του Π/Υ οικ. έτους 2018 για «αμοιβή για τον έλεγχο ισολογισμού χρήσης 2014».

 

9. Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης (ΠΑΥ 283/2018) και διάθεση πίστωσης ποσού 60.636,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 10.6115.0005 του Π/Υ οικ. έτους 2018 για «υποστήριξη λειτουργίας της οικονομικής υπηρεσίας την εφαρμογή του διπλογραφικού & την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου».

 

10. Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης (ΠΑΥ 279/2018) και διάθεση πίστωσης ποσού 10.000,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 30.6266 του Π/Υ οικ. έτους 2018 για «συντήρηση εφαρμογών λογισμικού».

 

11. Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης (ΠΑΥ 280/2018) και διάθεση πίστωσης ποσού 22.000,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 10.6266 του Π/Υ οικ. έτους 2018 για «συντήρηση εφαρμογών λογισμικού».

 

12. Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης (ΠΑΥ 281/2018) και διάθεση πίστωσης ποσού 10.000,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 70.6266.0001 του Π/Υ οικ. έτους 2018 για συντήρηση – επισκευή HARDWARE-ΔΙΚΤΥΑ του Δήμου Φαιστού & των Δημοτικών ενοτήτων.

 

13. Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 με μεταφορά μέσω αποθεματικού

(από διάφορους ΚΑ) ποσού 62.000,00 ευρώ για την ενίσχυση του ΚΑ 70.7112 με τίτλο «αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων», εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο

 

14. Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 με μεταφορά από το αποθεματικό ποσού 3.000,00€ και δημιουργία νέου ΚΑ 10.7135.0005 με τίτλο «προμήθεια κουρτινών για το Δημοτικό Κατάστημα της ΔΚ Τυμπακίου».

 

15. Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 με μεταφορά από το αποθεματικό ποσού 600,00€ για την ενίσχυση ΚΑ 10.6264.0003 με τίτλο «επισκευή και συντήρηση κλιματιστικών»

 

16. Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 με μεταφορά από το αποθεματικό ποσού 13.000,00 € με δημιουργία νέου ΚΑ 70.6117.0001 με τίτλο «Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών του Δήμου».

 

17. Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 με μεταφορά από το αποθεματικό ποσού 4.000,00€ για την ενίσχυση ΚΑ 00.6432 με τίτλο «δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και εξωτερικό».

 

18. Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 με μεταφορά μέσω αποθεματικού ποσού 1.000,00€ από τον ΚΑ 63.7312.0005 με τίτλο «Αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από την Λειψυδρία (κατασκευή δεξαμενής …..Χρυσοστόμου)» για την ενίσχυση ΚΑ 63.7312.0004 με τίτλο Αντιμετώπιση προβλημάτων  που δημιουργήθηκαν από την Λειψυδρία ( αξιοποίηση γεώτρησης Δ.Δ. Ρουφά)

 

                                                                                                Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

                                                                                                                ΑΡΜΟΥΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

 

 (87)
 (85)
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού (86)
Facebook Δήμου Φαιστού (80)
 (82)
 (79)
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Φαιστού (81)
 (75)
 (76)
 (59)
 (78)
 (68)
 (63)
 (60)
 (71)
 (74)
 (70)
 (62)
 (65)
 (66)
 (64)