Σάββατο, 23 Φεβρουαρίου 2019

  • ώρα πρόβλεψης:20:00
  • λίγες τοπικές νεφώσεις, 12 ºC
  • άνεμος: 3 μποφώρ
  • πηγή: www.meteo.gr

Διαβουλεύσεις

Εκδηλώσεις

Φεβρουάριος  2019
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
<< >>

06/07/2018: Πρόσκληση Σύγκλησης 15ης 2018 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόσκληση Σύγκλησης 15ης 2018 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου


Σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. που θα γίνει την 10-07-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00 στην αίθουσα «Μιχαήλ Χαρ. Ζαχαριουδάκη» στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου μας με τα παρακάτω θέματα:


Εισηγητής Δήμαρχος κ. Αρμουτάκης Γεώργιος


1. Απόφαση για την αγορά ακινήτου από το Δήμο Φαιστού.

2.Έγκριση της με αρ. 18/2017 μελέτης του έργου «Αποπεράτωση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Γηπέδου Ζαρού».

3.Έγκριση 1ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Ανόρυξη Αρδευτικής Γεώτρησης στην Τ.Κ. Ρουφά στη θέση Μέσα Βρύση του Δήμου Φαιστού».

4.Έγκριση του Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «Επισκευή και Συντήρηση Κολυμβητηρίου Μοιρών».

5.Έγκριση για την υποβολή πρότασης στα πλαίσια της Ανοικτής Πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020» και ειδικότερα όσον αφορά τον Άξονα Προτεραιότητας 1: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης», Δράση 2.c.1.: Ενίσχυση εφαρμογών στον τομέα του ηλεκτρονικού πολιτισμού και τουρισμού (τομέων της RIS3Crete)» με τίτλο «Ψηφιακές δράσεις προβολής του Μουσείου Κρητικής Εθνολογίας».

6.Σχετικά με το αίτημα του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Γαλιάς για ανάθεση μελέτης για το Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Γαλιάς.

7.ΣχετιKά με την αίτηση της Εθελοντικής Ομάδας Νεολαίας Φαιστού ΔΡΩ για την στέγαση τους στο χώρο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης.

8.Επιχορήγηση Γεωργικής Έκθεσης Μεσαράς.


 Οικονομικά θέματα / Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Μαυράκης Γεώργιος


9.Έγκριση διενέργειας της δημόσιας σύβασης προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ενός εκσκαφέα-φορτωτή και ενός μεταχειρισμένου ανατρεπόμενου φορτηγού»

(για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού της Χώρας), με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ αξίας 164.424,00 ευρώ με ΦΠΑ.

10.Καθορισμός ανωτάτου χρηματικού ορίου κλήσεων ανά μήνα για τους χρήστες υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.

11.Έγκριση προϋπολογισμού 2018 κληροδοτήματος Λαντζουράκη.

12.Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2018 με μεταφορά ποσού 50.000,00 ευρώ από τον ΚΑ 30.7333.0061 με τίτλο «Συντήρηση δημοτικής οδού Ανδρέα Παπανδρέου» με νέα εγγραφή στον ΚΑ 30.7333.0062 με τίτλο «Επισκευή και Συντήρηση Δημοτικών & Αγροτικών Δρόμων».

13.Διαγραφή ποσού λόγω λανθασμένης χρέωσης.

14.Αποδοχή χρηματοδότησης για την διάθεση πίστωσης του έργου με τίτλο «κατασκευή στεγάστρου στον αύλειο χώρο του Λυκείου Μοιρών» με ΚΑ 2014ΕΠ0200012 της ΣΑΕΠ 502 ποσού 24.800,00 ευρώ.

15.Αποδοχή χρηματοδότησης για την διάθεση πίστωσης του έργου με τίτλο «κατασκευή στεγάστρου στον αύλειο χώρο του Γυμνασίου-Λυκείου Τυμπακίου» με ΚΑ 2014ΕΠ0200012 της ΣΑΕΠ 502 ποσού 24.800,00 ευρώ.

16.Αποδοχή χρηματοδότησης για την διάθεση πίστωσης του έργου με τίτλο «αποπεράτωση του κτιρίου της Τοπικής Κοινότητας Σίβα» με ΚΑ 2014ΕΠ0200007 της ΣΑΕΠ 002 ποσού 35.000,00 ευρώ.

17.Αποδοχή χρηματοδότησης για την διάθεση πίστωσης του έργου με τίτλο «ανακατασκευή δρόμου αναδασμού από επαρχιακή οδό Μοιρών-Πόμπιας έως συνδετήριο 97 Ε.Ο-Πετροκεφάλι και δρόμου αναδασμού από επαρχιακή οδό Μοιρών-Πετροκεφάλι έως 97 Ε.Ο» με ΚΑ 2014ΕΠ50200008 της ΣΑΕΠ 502 ποσού 400.000,00 ευρώ.

18.Αποδοχή χρηματοδότησης για την διάθεση πίστωσης του έργου με τίτλο «Συλλογή δεδομένων – σύσταση φακέλου για την δημιουργία υποδομών πρόσβασης στο παραλιακό μέτωπο του Δήμου Φαιστού, βορειοδυτικά του οικισμού Κόκκινου Πύργου» με ΚΑ 2014ΕΠ40200008 της ΣΑΕΠ 402 ποσού 9.000,00 ευρώ.

19.Αποδοχή χρηματοδότησης για την διάθεση πίστωσης του έργου με τίτλο «οριστική μελέτη οδού πρόσβασης στο παραλιακό μέτωπο του Δήμου Φαιστού, βορειοδυτικά του οικισμού Κόκκινου Πύργου» με ΚΑ 2014ΕΠ40200008 της ΣΑΕΠ 402 ποσού 55.000,00 ευρώ.


 Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Ξηρουδάκης Ιωάννης


20.Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση παραρτημάτων Νηπιαγωγείων του 3ου Νηπιαγωγείου Μοιρών και του Νηπιαγωγείου Πόμπιας

στα Πηγαϊδάκια καθώς και την ανάληψη υποχρέωσης του κόστους λειτουργίας τους (λειτουργικές δαπάνες και δαπάνες συντήρησης).

21.Κατανομή Β’ δόσης έτους 2018 για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φαιστού.

22.Απόδοση της ΣΑΤΑ 2018 στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Φαιστού.

23.Παράταση παραχώρησης για 10 έτη της αίθουσας εκδηλώσεων εντός του προαύλειου χώρου του Δημοτικού Σχολείου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Βώρων.

24.Ορισμός Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φαιστού.

25.Ορισμός Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φαιστού.

26.Μίσθωση ακινήτου για τις στεγαστικές ανάγκες του 3ου Νηπιαγωγείου Μοιρών.

27.Μετακινήσεις Δημάρχου και Αιρετών.                                                                                                Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

                                                                                              Νικολακάκης Ιωάννης

 (87)
 (85)
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού (86)
Facebook Δήμου Φαιστού (80)
 (82)
 (79)
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Φαιστού (81)
 (75)
 (76)
 (59)
 (78)
 (68)
 (63)
 (60)
 (71)
 (74)
 (70)
 (62)
 (65)
 (66)
 (64)