Σάββατο, 23 Φεβρουαρίου 2019

  • ώρα πρόβλεψης:20:00
  • λίγες τοπικές νεφώσεις, 12 ºC
  • άνεμος: 3 μποφώρ
  • πηγή: www.meteo.gr

Διαβουλεύσεις

Εκδηλώσεις

Φεβρουάριος  2019
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
<< >>

22/06/2018: Τροποποίηση και συμπλήρωση της 22 προηγούμενης Απόφασης Δημάρχου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μοίρες, 21/06/2018

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 7204

ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Αριθ. Απόφασης 674

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

 

 

Ο Δήμαρχος ΦΑΙΣΤΟΥ ΑΡΜΟΥΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ έχοντας υπόψη:

 

1. Την περιπτ. ι' της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 όπως προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 44 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138/16-6-2011 τεύχος Α')

 

2. Το άρθρο 75 του Ν.3463/06 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 94 Ν.3852/2010

 

3. Την ανάγκη ανάθεσης της εποπτείας και του συντονισμού συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου σε Δημοτικούς συμβούλους

 

4. Την υπ'αρ. 22/αρ.πρωτ:802/15-1-2016 Απόφαση Δημάρχου Φαιστού,« Ανάθεση εποπτείας και του συντονισμού συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου σε Δημοτικούς Συμβούλους-εντεταλμένοι σύμβουλοι».

 

5. Την υπ'αρ. 499/αρ.πρωτ:14710/4-9-2017 Απόφαση Δημάρχου Φαιστού, «Ορισμός Αντιδημάρχου και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του για την περίοδο 5-9-2018 έως 31-08- 2019».

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

 

1. Τροποποιούμε την με αρ. 22/15-1-2016 (ΑΔΑ:Ψ7ΣΡΩΗ1-ΞΒΙ) προηγούμενη Απόφαση Δημάρχου Φαιστού και ανακαλούμε ως προς τις αρμοδιότητες που είχαν ανατεθεί με την ανωτέρω απόφαση στους κ. Ξηρουδάκη Ιωάννη και κ. Γερωνυμάκη Γεωργίου

 

2. Αναθέτουμε εκ νέου στην Δημοτική Σύμβουλο κ. Τσικνάκη Αλεξάνδρα ( χωρίς αμοιβή) Εντεταλμένη Σύμβουλο και της μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 

• Την εποπτεία και την ευθύνη για την υλοποίηση των προγραμμάτων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης.

• Την εποπτεία και την ευθύνη του προγράμματος δια βίου μάθησης.

 

3. Εξουσιοδοτείται με την παρούσα απόφαση η ανωτέρω εντεταλμένη σύμβουλος για την υπογραφή των εγγράφων που είναι συναφή με τις αρμοδιότητές της.

 

4. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και τον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

 

Ο Δήμαρχος ΦαιστούΑρμουτάκης Γεώργιος

 

Κατεβάστε το σχερικό αρχείο εδώ:

ΑΠΟΦΑΣΗ (PDF 900KB)

 (87)
 (85)
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού (86)
Facebook Δήμου Φαιστού (80)
 (82)
 (79)
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Φαιστού (81)
 (75)
 (76)
 (59)
 (78)
 (68)
 (63)
 (60)
 (71)
 (74)
 (70)
 (62)
 (65)
 (66)
 (64)