05/03/2019: Ανάπλαση Κοινόχρηστων Χώρων Οικισμού Περίου Δήμου Φαιστού

ΘΕΜΑ

 


Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης πριν τη διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης και επιλογής μελών Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ».

 

Ο Δήμος Φαιστού πρόκειται να προκηρύξει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων οικισμού Περίου Δήμου Φαιστού», με προϋπολογισμό 245.000,00€ (με Φ.Π.Α 24%) με δικαίωμα συμμετοχής εγγεγραμμένων στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στην Γ.Γ.Δ.Ε του Υ.ΥΠΟ.ΜΕ στην Α2 τάξη και άνω κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ & στην Α1 τάξη και άνω στην κατηγορία ΗΛΜ.

 

Παρακαλείται το Τμήμα Υποστήριξης Εφαρμογών & Υπηρεσιών Πληροφορικής του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, όπως δημοσιεύσει το παρόν στον ιστότοπο του, σύμφωνα με την παρ. 5.2.2 του άρθρου 5 της ανωτέρω σχετικής απόφασης.

 

 

 

 

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης

Πολεοδομίας & Τεχνικών

Υπηρεσιών α.α

 

  

Χαλκιαδάκης Σταύρος

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε

 

  

 (87)
 (85)
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού (86)
Facebook Δήμου Φαιστού (80)
 (82)
 (79)
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Φαιστού (81)
 (75)
 (76)
 (59)
 (78)
 (68)
 (63)
 (60)
 (71)
 (74)
 (70)
 (62)
 (65)
 (66)
 (64)