20/11/2018: Διακήρυξη Σύμβασης Εκπόνησης Μελέτης με Συνοπτικό Διαγωνισμό "Αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων οικισμού Λαγολιού, Δήμου Φαιστού"

 (87)
 (85)
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού (86)
Facebook Δήμου Φαιστού (80)
 (82)
 (79)
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Φαιστού (81)
 (75)
 (76)
 (59)
 (78)
 (68)
 (63)
 (60)
 (71)
 (74)
 (70)
 (62)
 (65)
 (66)
 (64)