Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων και Τοπικών Κοινοτήτων

α/α

Επώνυμο

Όνομα

Τόπος Κατοικίας

Ιδιότητα

1

Φυλακτάκης

Γεώργιος

Ζαρός

Πρόεδρος Δ.Κ.Ζαρού

2

Στυλιανάκης

Εμμανουήλ

Τυμπάκι

Πρόεδρος Δ.Κ.Τυμπακίου

3

Μαρκάκος

Κων/νος

Μοίρες

Πρόεδρος Δ.Κ.Μοιρών

4

Φασουλάκης

Κων/νος

Βώροι

Πρόεδρος Τ.Κ. Βώρων

5

Αγγελιδάκης

Σπύρος

Γρηγοριά

Πρόεδρος Τ.Κ.Γρηγοριάς

6

Κουτεντάκης

Ιωάννης

Καμάρες

Πρόεδρος Τ.Κ.Καμαρών

7

Νικητάκης

Μιχαήλ

Καμηλάρι

Πρόεδρος Τ.Κ.Καμηλαρίου

8

Παναγιωτάκης

Φανούριος

Κλήμα

Πρόεδρος Τ.Κ.Κλήματος

9

Σελιανάκη

Καλλιόπη

Λαγολιό

Πρόεδρος Τ.Κ.Λαγολιού

10

Μαυράκης

Μιχαήλ

Μαγαρικάρι

Πρόεδρος Τ.Κ.Μαγαρικαρίου

11

Καρανδινός

Δημήτριος

Πιτσίδια

Πρόεδρος Τ.Κ.Πιτσιδίων

12

Χριστοφάκης

Απόστολος

Σίβας

Πρόεδρος Τ.Κ.Σίβα

13

Θεοδωράκης

Γεώργιος

Φανερωμένη

Πρόεδρος Τ.Κ.Φανερωμένης

14

Αρχοντάκης

Εμμανουήλ

Βορίζια

Πρόεδρος Τ.Κ.Βοριζίων

15

Ταμπακάκης

Εμμανουήλ

Μάκρες

Πρόεδρος Τ.Κ.Μορονίου

16

Στειακάκης

Γεώργιος

Αληθινή

Πρόεδρος Τ.Κ.Αληθινής

17

Κουτσάκης

Εμμανουήλ

Αντισκάρι

Πρόεδρος Τ.Κ.Αντισκαρίου

18

Χατζάκης

Ιωάννης

Γαλιά

Πρόεδρος Τ.Κ.Γαλιάς

19

Κτιστάκης

Ιωάννης

Καστέλι

Πρόεδρος Τ.Κ.Καστελίου

20

Μωραιτάκης

Χαράλαμπος

Κουσέ

Πρόεδρος Τ.Κ.Κουσέ

21

Κουτσάκης

Μιχαήλ

Πηγαιδάκια

Πρόεδρος Τ.Κ.Πηγαιδακίων

22

Φουστανάκης

Γεώργιος

Πόμπια

Πρόεδρος Τ.Κ.Πόμπιας

23

Γιαμπουλάκης

Νικόλαος

Πέρι

Πρόεδρος Τ.Κ.Περίου

24

Κανακαράκης

Εμμανουήλ

Πετροκεφάλι

Πρόεδρος Τ.Κ.Πετροκεφαλίου

25

Τσαγκαράκης

Βασίλειος

Ρουφά

Πρόεδρος Τ.Κ.Ρουφά

26

Πουλινάκης

Αντώνιος

Σκούρβουλα

Πρόεδρος Τ.Κ.Σκουρβούλων

  

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΙΡΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΡΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ

Τοπική Κοινότητα Μοιρών

Τοπική Κοινότητα Ζαρού

Τοπική Κοινότητα Τυμπακίου

Άγιος Αντώνιος

Κούρτες

Κόκκινος Πύργος

Τοπική Κοινότητα Αληθινής

Μονή Αγίου Αντωνίου Βροντησίου

Τοπική Κοινότητα Βώρων

Αληθινή

Τοπική Κοινότητα Βοριζίων

Βώροι

Τοπική Κοινότητα Αντισκαρίου

Βορίζια

Τοπική Κοινότητα Γρηγορίας

Αντισκάρι

Λαλουμάς

Γρηγορία

Μονή Απεζανών

Μεσήσκλιο

Τοπική Κοινότητα Καμαρών

Πλατιά Περάματα

Τοπική Κοινότητα Μορονίου

Καμάρες

Τζίγκουνας

Μορόνι

Τοπική Κοινότητα Καμηλαρίου

Τοπική Κοινότητα Γαλιάς

Μάκρες

Καμηλάρι

Γαλιά

Παναγία

Άγιος Ιωάννης

Απόλυχνος

Φαρί

Καλαμάκι

Μονόχωρον

 

Τοπική Κοινότητα Κλήματος

Τοπική Κοινότητα Καστελλίου

 

Κλήμα

Καστέλλιον

 

Τοπική Κοινότητα Λαγολίου

Τοπική Κοινότητα Κουσέ

 

Λαγολιο

Κουσές

 

Τοπική Κοινότητα Μαγαρικαρίου

Λίσταρος

 

Μαγαρικάρι

Τοπική Κοινότητα Περίου

 

Καλοχωραφίτης

Πέριον

 

Κισσοί

Τοπική Κοινότητα Πετροκεφαλίου

 

Τοπική Κοινότητα Πιτσιδίων

Πετροκεφάλι

 

Πιτσίδια

Τοπική Κοινότητα Πηγαϊδακίων

 

Μάταλα

Πηγαϊδάκια

 

Νέο Καλαμάκι

Άγιος Μάρκος

 

Τοπική Κοινότητα Σίβα

Καλοί Λιμένες

 

Σίβας

Μακρονήσι

 

Τοπική Κοινότητα Φανερωμένης

Μικρονήσι

 

Φανερωμένη

Μονή Οδηγητρίας

 

Καλύβια

Τράφος

 

Μονή Καλυβιανής

Χρυσόστομος

 

 

Τοπική Κοινότητα Πόμπιας

 

 

Πόμπια

 

 

Τοπική Κοινότητα Ρουφά

 

 

Ρουφάς

 

 

Πλουτή

 

 

Τοπική Κοινότητα Σκουρβούλων

 

 

Σκούρβουλα

 

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (Μητρώα Δήμων & Κοινοτήτων, Δεκέμβριος 2010)

 (87)
 (85)
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού (86)
Facebook Δήμου Φαιστού (80)
 (82)
 (79)
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Φαιστού (81)
 (75)
 (76)
 (59)
 (78)
 (68)
 (63)
 (60)
 (71)
 (74)
 (70)
 (62)
 (65)
 (66)
 (64)