Δημοτικό Συμβούλιο , Δήμου Φαιστού

 α/α

Επώνυμο

Όνομα

Τόπος Κατοικίας

Ιδιότητα

1

Αρμουτάκης

Γεώργιος

Μοίρες

Δήμαρχος

2 Τιτάκη-Λεονταράκη

Ελένη

Μοίρες

Αντιδήμαρχος

3

Νικολακάκης

Ιωάννης

Μοίρες

Πρόεδρος Δ.Σ

4

Μαυράκης

Γεώργιος

Μοίρες

Αντιδήμαρχος

5

Τσικνάκη

Αλεξάνδρα

Μοίρες

Δ.Σ

6

Χουστουλάκης

Φανούριος

Γαλιά

Δ.Σ

7

Κουτεντάκης

Χαράλαμπος

Καμάρες

Δ.Σ

8

Πουλινάκης

Μανούσος

Μοίρες

Δ.Σ

9

Χαριτάκης

Εμμανουήλ

Βωροι

Αντιδήμαρχος

10

Τσικνάκης

Γεώργιος

Μοίρες

Δ.Σ

11

Γκιαουράκη-Ματθαιάκη

Παρασκευή

Πόμπια

Δ.Σ

12

Ξηρουδάκης

Ιωάννης

Μοίρες

Δ.Σ

13

Παπουτσάκης

Νικόλαος

Τυμπάκι

Αντιδήμαρχος

14

Σπινθάκης

Μιχαήλ

Πιτσίδια

Δ.Σ

15

Κουκουλάκης

Ιωάννης

Φανερωμένη

Δ.Σ

16

Γερωνυμάκης

Γεώργιος

Τυμπάκι

Δ.Σ

17

Χαλκιαδάκης

Ζαχαρίας

Ζαρός

Αντιδήμαρχος

18

Πετρακογιώργη-Ανυφαντάκη

Μαρία

 

Δ.Σ

19

Φασομυτάκης

Ιωάννης

Τυμπάκι

Δ.Σ

20

Μανιαδάκης

Ιωάννης

Τυμπάκι

Δ.Σ

21

Κουλεντάκης

Ιωάννης

Μοίρες

Δ.Σ

22

Νικολιδάκης

Γρηγόριος

Μοίρες

Δ.Σ

23

Καργάκης

Νικόλαος

Μοίρες

Δ.Σ

24

Φραγκιαδάκης

Διονύσιος

Βορίζια

Δ.Σ

25

Κοκκαράκης

Χαρίλαος

Τυμπάκι

Δ.Σ

26

Καμπουράκης

Σάββας

Μοίρες

Δ.Σ

27

Μερωνιανάκης

Γεώργιος Τυμπάκι Δ.Σ
28

Μανιουδάκης

Κων/νος Ζαρός Δ.Σ
 (87)
 (85)
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού (86)
Facebook Δήμου Φαιστού (80)
 (82)
 (79)
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Φαιστού (81)
 (75)
 (76)
 (59)
 (78)
 (68)
 (63)
 (60)
 (71)
 (74)
 (70)
 (62)
 (65)
 (66)
 (64)