Έκδοση αδειών για οικοδομικές εργασίες - «μηνιαίες»

Για την έκδοση αδειών για οικοδομικές εργασίες - «μηνιαίες» απαιτούνται :

α) Οικοδομικών υλικών ή περίφραξης ή σκαλωσιάς
β) Κατάληψη από οχήματα για οικοδομικές εργασίες (π.χ. πρέσα, φορτηγό)

  1. Αίτηση ενδιαφερομένου ( κοινή αίτηση )
  2. Όταν γίνεται κατάληψη οδοστρώματος, ζητείται έγκριση από την Δημοτική Αστυνομία Δήμου Φαιστου
 (87)
 (85)
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού (86)
Facebook Δήμου Φαιστού (80)
 (82)
 (79)
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Φαιστού (81)
 (75)
 (76)
 (59)
 (78)
 (68)
 (63)
 (60)
 (71)
 (74)
 (70)
 (62)
 (65)
 (66)
 (64)