Γραφείο Αλλοδαπών

Για έκδοση εγγράφων από τo Γραφείο Αλλοδαπών , παρακαλούμε, επιλέξτε από την παρακάτω λίστα την περίπτωση που σας ενδιαφέρει, ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά που χρειάζεστε, και συμπληρώστε τις αντίστοιχες αιτήσεις. Τις αιτήσεις υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος είτε αυτοπροσώπως (με την επίδειξη της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου του) στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Φαιστού, είτε ηλεκτρονικώς και εφόσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία πιστοποίησης του Χρήστη, μέσω του κατάλληλου συνδέσμου του δικτυακού τόπου. Ευχαριστούμε.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ακολουθεί το έντυπο της αίτησης για την άδεια παραμονής καθώς και οι οδηγίες συμπλήρωσης του. Επίσης ακολουθεί η Λίστα των περιπτώσεων που δικαιολογούν την διαμονή σας στην Ελλάδα.

 

 

Αίτηση άδειας παραμονής

Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου αίτησης άδειας παραμονής

 

 (87)
 (85)
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού (86)
Facebook Δήμου Φαιστού (80)
 (82)
 (79)
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Φαιστού (81)
 (75)
 (76)
 (59)
 (78)
 (68)
 (63)
 (60)
 (71)
 (74)
 (70)
 (62)
 (65)
 (66)
 (64)