13/11/2014 : Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών, ορεινών και μειονοτικών περιοχών.

                                  

                                    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       ΜΟΙΡΕΣ: 12-11-2014

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ                                            ΑΡΙΘΜ  ΠΡΩΤ : 32209

ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

 

             

Γραφείο Δημάρχου     ΠΡΟΣ: 1)Πίνακα αποδεκτών                                                                       

 Ταχ. Δ/νση:  Μοίρες Τ.Κ. 70400       

Τηλ: 2892-3-40201,202                           

 Fax: 2892-0 -24105                                                                               

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Οι οικογένειες των ορεινών και μειονοτικών περιοχών του Δήμου Φαιστού, που δικαιούνται εισοδηματική ενίσχυση, μπορούν να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στα κατά τόπους Κ.Ε.Π των τριών Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Φαιστού.

Οι τοπικές κοινότητες του Δήμου Φαιστού  που εντάσσονται στις ορεινές περιοχές είναι οι παρακάτω:

 1. • Βορίζια
 2. • Σκούρβουλα   
 3. • Γρηγοριά
 4. • Καμάρες
 5. • Μαγαρικάρι
 6. • Ζαρός
 7. • Αντισκάρι
 8. • Πηγαϊδάκια

 

Οι τοπικές κοινότητες του Δήμου Φαιστού  που εντάσσονται στις μειονοτικές  περιοχές είναι οι παρακάτω:

 

 1. • Κουσές
 2. • Πιτσίδια
 3. • Σίβας

 

 

 Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την συγκεκριμένη οικονομική ενίσχυση είναι τα εξής:

 

 1. 1. ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ
 2. 2.  ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ  όσον αφορά τον τόπο κατοικίας
 3. 3. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ
 4. 4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
 5. 5. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

 

Πληροφορίες σχετικά με τους δικαιούχους δίνονται στα Κ.Ε.Π

 • Ζαρού       τηλ:28943-40200
 • Μοιρών     τηλ:28923-40500
 • Τυμπακίου τηλ:28923-40600

 

1)      Πίνακας αποδεκτών:

Πρόεδροι των μειονοτικών και ορεινών τοπικών  κοινοτήτων του Δήμου Φαιστού

 

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

ΑΡΜΟΥΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 (87)
 (85)
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού (86)
Facebook Δήμου Φαιστού (80)
 (82)
 (79)
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Φαιστού (81)
 (75)
 (76)
 (59)
 (78)
 (68)
 (63)
 (60)
 (71)
 (74)
 (70)
 (62)
 (65)
 (66)
 (64)