13/02/2012, Δημόσια Πρόσκληση για εγγεγραμμένους ανέργους

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 

25ης Μαρτίου 1, Μοίρες, 70400

Τηλ. 28923 40 240

Fax. 28920 24 105

Δ.Ε. Τυμπακίου: 28923 40 400

Δ.Ε. Ζαρού:  28943 40 200

www.dimosfestou.gr

festosdimos@gmail.com

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΚΥΛΙΟΜΕΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ

 

 

Ξεκίνησε από  τις 9 Φεβρουαρίου 2012 και ολοκληρώνεται στις 29 Φεβρουαρίου 2012, η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων στο ειδικό πεδίο του διαδικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ (http://ait.oaed.gr), από όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν σε Δήμους ως προσωπικό «για εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία».

 

Ο ΟΑΕΔ επεξεργάζεται τα στοιχεία των ηλεκτρονικών αιτήσεων για να καταρτίσει τον Ετήσιο Κυλιόμενο Πίνακα Κατάταξης Ανέργων από τον οποίο θα γίνει η επιλογή των ανέργων που θα προσληφθούν από τους Δήμους, μετά από σχετική υπόδειξη από τον ΟΑΕΔ, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες τους σε προσωπικό για εκτέλεση έργου με αυτεπιστασία, στις εξής ειδικότητες:

 

  1. Δ.Ε. Ηλεκτρολόγος
  2. Δ.Ε. Οδηγός
  3. Δ.Ε. Τεχνίτης Οικοδόμος
  4. Δ.Ε. Τεχνίτης Ελαιοχρωματιστής
  5. Δ.Ε. Τεχνίτης Σιδεράς 
  6. Δ.Ε. Υδραυλικός
  7. Δ.Ε. Χειριστής Μηχανημάτων
  8. Υ.Ε. Εργάτης Γενικών Καθηκόντων

 

Ο πίνακας βαθμολογικής κατάταξης των ενδιαφερόμενων, αλφαβητικά καθώς και ανά ΟΤΑ προτίμησης και ειδικότητα, καταρτίζεται από τον ΟΑΕΔ με αντικειμενικά κριτήρια με βάση τη βαθμολογία των ανέργων, δηλαδή τα μόρια που συγκεντρώνουν. Ο πίνακας αυτός εγκρίνεται από το ΑΣΕΠ και δημοσιοποιείται στους διαδικτυακούς τόπους του ΟΑΕΔ και του ΑΣΕΠ.

 

Οι άνεργοι που ενδιαφέρονται να προσληφθούν για εκτέλεση έργου με αυτεπιστασία σε κάποιο δήμο της χώρας και οι οποίοι διαθέτουν τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται, υποβάλλουν αποκλειστικά μέσω διαδικτύου με ηλεκτρονικό τρόπο την αίτησή τους στον ΟΑΕΔ, αναφέροντας την ειδικότητά τους και προσδιορίζοντας μέχρι τρεις φορείς στους οποίους επιθυμούν κατά προτεραιότητα να προσληφθούν.

 

Για περισσότερες πληροφορίες και για υποστήριξη αναφορικά με τις αιτήσεις, οι ενδιαφερόμενοι που δεν έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής μπορούν να απευθύνονται είτε στο Γραφείο Δημάρχου (25ης Μαρτίου 1, 2ος Όροφος), είτε στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών. 

 (87)
 (85)
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού (86)
Facebook Δήμου Φαιστού (80)
 (82)
 (79)
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Φαιστού (81)
 (75)
 (76)
 (59)
 (78)
 (68)
 (63)
 (60)
 (71)
 (74)
 (70)
 (62)
 (65)
 (66)
 (64)