26/02/2013 Πρόσκληση Σύγκλησης 5ης ‘Έκτακτης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Μοίρες    25-02-2013

ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ                                                        Αριθ. Πρωτ.   3978 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πληροφορίες: Στυλ.Τζεκάκης   

Τηλεφ:2892340233                                                     

 

Π Ρ Ο Σ

1. κ. Δήμαρχο, Αντιδημάρχους –Δημοτικούς Συμβούλους.

                        2.   Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων.

                        3.  Νομικό Σύμβουλο του Δήμου.

                           4. Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων.

 

Πρόσκληση Σύγκλησης  5ης ‘Έκτακτης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

 

  Σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. που θα γίνει την 28-02-2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00 μ.μ. στην αίθουσα «Μιχαήλ Χαρ. Ζαχαριουδάκη» στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου μας με τα παρακάτω θέματα:

 

 

Εισηγητής Πρόεδρος Νομικού Προσώπου κ. Δουλγεράκης Γεώργιος

  1. Έγκριση Προϋπολογισμού Νομικού Προσώπου έτους 2013 του ΟΚΦΑΜΑ. 

 

Τεχνικά Θέματα / Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Νικολιδάκης Γρηγόριος

 

  1. Εξέταση των αιτήσεων για ‘Έκδοση Αδειών Πλανόδιου Εμπορίου Κινητές Καντίνες στο Δήμο Φαιστού για το έτος 2013.

 

Οικονομικά Θέματα /Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Μανιαδάκης Ιωάννης

 

  1. Αλλαγή καθεστώτος πρόσληψης σχολικών καθαριστριών από το σχολικό έτος 2013-2014.

 

                                                                                                                        Ο  Πρόεδρος  Δ.Σ.

 

                                                                                                    Δουλγεράκης Γεώργιος

 

 (87)
 (85)
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού (86)
Facebook Δήμου Φαιστού (80)
 (82)
 (79)
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Φαιστού (81)
 (75)
 (76)
 (59)
 (78)
 (68)
 (63)
 (60)
 (71)
 (74)
 (70)
 (62)
 (65)
 (66)
 (64)