04/06/2015: Συνεργασία με το Σύλλογο Πολυτέκνων Ν. Ηρακλείου

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολυτέκνων του Δήμου Φαιστού σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Φαιστού ξεκινά συνεργασία με το σύλλογο πολυτέκνων Ν. Ηρακλείου.

 

Συγκεκριμένα στο γραφείο του Ο.Γ.Α του Δήμου Φαιστού κάθε πρώτη Τετάρτη για κάθε μήνα από τις 9 έως τις 12 μ.μ θα βρίσκεται υπάλληλος του συλλόγου πολυτέκνων του Ν. Ηρακλείου και θα εξυπηρετεί σε θέματα (εκδόσεων πιστοποιητικών πολυτεκνικής ιδιότητας, θεωρήσεις κ.τ.λ)

 

Πληροφορίες στα τηλέφωνα του Συλλόγου: 2810-255446

 

 (87)
 (85)
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού (86)
Facebook Δήμου Φαιστού (80)
 (82)
 (79)
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Φαιστού (81)
 (75)
 (76)
 (59)
 (78)
 (68)
 (63)
 (60)
 (71)
 (74)
 (70)
 (62)
 (65)
 (66)
 (64)