19/06/2015: Πρόσκληση Σύγκλησης 14ης 2015 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Μοίρες 19-06-2015

ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ                                                        Αριθ. Πρωτ. 13470

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πληροφορίες: Στυλ.Τζεκάκης

Τηλεφ:2892.340233

 

Π Ρ Ο Σ

1. κ. Δήμαρχο, Αντιδημάρχους –Δημοτικούς Συμβούλους.

2. Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων.

3. Νομικό Σύμβουλο του Δήμου.

4. Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων.

 

Πρόσκληση Σύγκλησης 14ης 2015 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. που θα γίνει την 23-6-2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00 στην αίθουσα «Μιχαήλ Χαρ. Ζαχαριουδάκη» στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου μας με τα παρακάτω θέματα:

 

Εισηγητής Δήμαρχος Αρμουτάκης Γεώργιος

 

1. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Φαιστού στην Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας ΞΕΝΙΑ ΦΑΙΣΤΟΣ Α.Ε. ΟΤΑ.

2. Συμμετοχή του Δήμου Φαιστού στη σύσταση και λειτουργία Αναπτυξιακής Εταιρείας της Περιφέρειας Κρήτης.

3. Αίτηση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση πλατείας στην Πόμπια».

4. Εισήγηση έγκρισης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου «Κατασκευή κτιρίου Βρεφονηπιακού Σταθμού Δ.Δ. Γαλίας Δήμου Μοιρών».

5. Εισήγηση έγκρισης παράτασης περαίωσης εργασιών του υποέργου 1»Δίτυα Αποχέτευσης Οικισμού Καστελίου Δήμου Φαιστού».

6. Εισήγηση έγκρισης χορήγησης παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου «Πιλοτικές αναπλάσεις τμημάτων παραδοσιακών πυρήνων οικισμών Βώρων, Φανερωμένης και Λαλουμά».

7. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του υποέργου (1) Δίκτυα Αποχέτευσης Οικισμού Καστελίου Δήμου Φαιστού».

8. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Κεντρικός Αποχετευτικός Αγωγός Οικισμού Γαλιάς Δ.Δ. Γαλιάς Δήμου Φαιστού».

9. Έγκριση υποκατάστασης αναδόχου από τρίτο στην κατασκευή του έργου «Δίκτυα αποχέτευσης οικισμού Καστελίου Δήμου Φαιστού».

10. Έγκριση υποκατάστασης αναδόχου από τρίτο στην κατασκευή του έργου «Ανάπλαση συνεκτικού τμήματος κάτω Ζαρού οικισμού Ζαρού Δήμου Φαιστού».

11. Ενημέρωση εταιρείας ZEOLOGIC για την Καινοτόμο Γεωχημική Μέθοδο Επεξεργασίας αστικών και μη αστικών αποβλήτων.

 

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ.Τιτάκη – Λεονταράκη Ελένη

 

12. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Φαιστού στην Κοινωνική Σύμπραξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επιστημονικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για τους Άπορους (ΤΕΒΑ/FEAD0» και η έγκριση του πρωτοκόλλου συνεργασίας της Κοινωνικής Σύμπραξης όπως αυτό μας έχει αποσταλεί.

 

Οικονομικά θέματα / Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Μαυράκης Γεώργιος

 

13. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου στο Μορόνι.

 

Εισηγητής Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ.Τσικνάκης Γεώργιος

 

14. Έγκριση τρίμηνης παράτασης στον τεχνίτη του ΤΟΕΒ Β’ Ζώνης Μεσαράς (Πόμπια).

15. Μετακινήσεις Δημάρχου, Αιρετών και Υπηρεσιακών.

 

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Νικολακάκης Ιωάννης

 

 (87)
 (85)
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού (86)
Facebook Δήμου Φαιστού (80)
 (82)
 (79)
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Φαιστού (81)
 (75)
 (76)
 (59)
 (78)
 (68)
 (63)
 (60)
 (71)
 (74)
 (70)
 (62)
 (65)
 (66)
 (64)