29/05/2015: Πρόσκληση Σύγκλησης 12ης Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Μοίρες 29-05-2015

ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ                                                           Αριθ. Πρωτ:11494

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πληροφορίες: Στυλ. Τζεκάκης

Τηλεφ: 2892340233

 

Π Ρ Ο Σ

1. κ. Δήμαρχο, Αντιδημάρχους –Δημοτικούς Συμβούλους.

2. Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων.

Κοινοποίηση: Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων.

 

Πρόσκληση Σύγκλησης 12ης Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. που θα γίνει την 2η Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος της Δ.Ε. Τυμπακίου με τα παρακάτω θέματα:

 

Εισηγητής Δήμαρχος Αρμουτάκης Γεώργιος

 

1.Ενημέρωση για τον χωροταξικό σχεδιασμό στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Φαιστού.

 

2.Έγκριση λήψης δανείου για χρηματοδότηση των χρεών του Δ. Φαιστού και ισοσκέλιση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.

 

3.Ορισμός εκπροσώπων στο σύνδεσμο προστασίας και αξιοποίησης των όμορφων χωρίων της Κρήτης με την επωνυμία «ΤΑ ΟΜΟΡΦΑ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ».

 

4.Ορισμός εκπροσώπων στις Γενικές Συνελεύσεις του Α.Κ.Ο.Μ.Μ Ψηλορείτης Αναπτυξιακή Α.Ε.Ε Ο.Τ.Α (τακτικό με αναπληρωματικό)

 

5.Τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων (χαρτών) στο Δ. Φαιστού

 

6.Προβολή του Δήμου στο www.ethnos.gr

 

7.Έγκρισης 1ου ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση του πρώην δημοτικού σχολείου Ζαρού»

 

8.Αίτηση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Δ.Δ. ΓΑΛΙΑΣ Δ. ΜΟΙΡΩΝ (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και βοηθητικών χώρων υπόγειο)» (αρ. μελέτης 20/2011)

 

9.Τροποποίηση της υπ’αρ. 303/2013 απόφασης Δ.Σ. ως προς το εμβαδόν του δωρεάν παραχωρούμενου τμήματος της Δημοτικής έκτασης στη Ενορία Αγ. Πνεύματος Τυμπακίου για ανέργεση Ιερού Ναού.

 

10. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση αρδευτικής γεώτρησης στη θέση ΚΩΣΤΑΡΙΑ της Τ.Κ. Πηγαϊδακίων.

 

11.Μελέτη παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών μηχανικού για το πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013 με ακρωνύμιο BIOMASS

 

 

Οικονομικά θέματα / Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Μαυράκης Γεώργιος

 

12.Έγκριση του απολογισμού και οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2013,καθώς και της έκθεσης της Οικονομικής Επιτροπής για τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2013 του Δήμου Φαιστού κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 163 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) και των διατάξεων του ΠΔ 315/99 (παρ. 1.1.108 εδάφιο 8 και κεφάλαιο 4.1).

 

13.Έγκριση κλεισίματος των τραπεζικών λογαριασμών 1118612-5 &1119848-0 του ΚΑΠΗ Μοιρών του πρώην Δ. Μοιρών στην Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα και μεταφορά των χρηματικών υπολοίπων τους στον τραπεζικό λογαριασμό 1120059-7 του Δ. Φαιστού.

 

14.Διαβίβαση της με αρ. 28/2015 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την δωρεά εν ζωή της Καλαϊτζάκη Ευαγγελίας προς το Δήμο Φαιστού.

 

 

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ.Τιτάκη – Λεονταράκη Ελένη

 

15.Συγκρότηση δημοτικής επιτροπής ισότητας (Δ.ΕΠ.ΙΣ.)

 

 

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Χαριτάκης Εμμανουήλ

 

16.Αίτημα για την υλοτόμηση δένδρων στο κοιμητήριο Πόμπιας.

 

17.Αίτημα για την υλοτόμηση δένδρων στον Ιερό Ναό Αγ. Γεωργίου Πλουτής

 

 

Εισηγητής Ξυρουδάκης Ιωάννης

 

18.Κατανομή της Α’ και Β’ δόσης έτους 2015 για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των Σχολικών Μονάδων Α’ /βάθμιας και Β’/βάθμιας εκπαίδευσης Δ. Φαιστού.

 

 

Εισηγητής Στυλιανάκης Εμμανουήλ

 

19.Έγκριση ισολογισμού και τα αποτελέσματα χρήσης 2013 της Δ.Ε.Υ.Α. Φαιστού

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

 

 

ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 (87)
 (85)
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού (86)
Facebook Δήμου Φαιστού (80)
 (82)
 (79)
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Φαιστού (81)
 (75)
 (76)
 (59)
 (78)
 (68)
 (63)
 (60)
 (71)
 (74)
 (70)
 (62)
 (65)
 (66)
 (64)